DK Nyt

Bonus halverer sygefravær

Forsøg på plejecenter i Billund har nedbragt fraværsprocent fra 14 til syv
KORT NYT20. OKT 2011 9.39

BILLUND: Sidste år var sygefraværet på 14 procent. I år indtil nu er det syv. Så kontant kan regnestykket indtil nu gøres op for en snes ansatte på Billund Plejecenter, der siden nytår har været med i et forsøg, hvor de får bonus for mindre sygefravær, skriver foa.dk.

Hvis de ikke har haft fravær i tre måneder, får de en ekstra halv fridag. Det har 16 af dem opnået. 11 medarbejdere har fået 1.500 kroner hver, fordi de ikke har haft fravær i et halvt år. Og hvis det skulle lykkes at undgå fravær i hele det år, hvor forsøget kører, vanker der en bonus på 4.500 kroner.

Birgit Thomsen var selv med til at indgå aftalen om bonusordningen, efter at en arbejdsgruppe havde set på, hvad der kunne gøres for at få sygefraværet ned. Ordningen var meget omdiskuteret, inden den blev sat i værk. Blandt andre var den lokale FOA-afdeling egentlig imod, men sagde ja, fordi der var tale om et stærkt medlemsønske.

ka

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/bonus-halverer-sygefravaer