DK Nyt

Boligsocial indsats sænker ungdomskriminaliteten

I 13 udsatte boligområder er der sket et markant fald i kriminaliteten blandt unge
9. DEC 2011 15.15

Det er sket som følge af en aktiv boligsocial indsats, viser en ny undersøgelse foretaget af Center for Boligsocial Udvikling.

I perioden fra 2006 til 2010 har de undersøgte boligområder oplevet et fald i omfanget af sigtelser af de 15-25-årige på 22 pct. For gruppen af 15-17-årige er faldet på 39 pct., mens sigtelserne for mindre alvorlig kriminalitet er faldet 50 pct. for de 15-17-årige.

- Det er utrolig positivt, at ungdomskriminaliteten er faldet så markant, som det er tilfældet. For det har stor betydning for trygheden i de udsatte boligområder. Resultaterne viser, at en boligsocial indsats kan medvirke til, at de unge holder sig fra kriminalitet. Derfor ser jeg også gerne, at den boligsociale indsats udbygges i årene fremover. Vi skal have fat i de unge, før de roder sig ud i problemer, siger boligminister Carsten Hansen (S).

Fokus er bedre muligheder
I de 13 udsatte boligområder har man iværksat en helhedsorienteret boligsocial indsats og bl.a. etableret lektiecafeer og væresteder og igangsat fritidsjobformidlinger, lommepengeprojekter mv., for at holde kriminelle og kriminalitetstruede unge væk fra gaden. Og det har altså haft en positiv effekt.

Af undersøgelsen fremgår det også, at indsatserne i sig selv ikke behøver at have som hovedformål at reducere eller forebygge kriminalitet, men det er et fællestræk, at indsatserne arbejder målrettet med at give de unge bedre muligheder for at klare sig i samfundet.

Fakta om undersøgelsen:
Undersøgelsen består af to dele: 'De unge væk fra gaden' er en undersøgelse af metoder og erfaringer i tre case-områder, som viser gode resultater.

'Kriminaliteten ud af boligområderne' er en effektanalyse af kriminalitetsforebyggende boligsocialt arbejde i 13 områder.

De 13 indsatsområder ligger alle i eller tæt ved større byer og omfatter København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Ringsted og Ballerup.

Indsatsområderne har en gennemsnitlig størrelse på over 2.000 beboere og adskiller sig i forhold til de øvrige udsatte områder ved, at omfanget af sigtelser pr. 1000 15-25-årig i hele perioden fra 2006 til 2010 er højere end i de øvrige udsatte områder.

Det er Landsbyggefonden, der finansierer indsatserne, mens aktiviteter bliver udført af de boligsociale helhedsplaner.

Foto: http://www.flickr.com/photos/dottiemae/5483608890/sizes/z/in/photostream/

lcl

 

https://www.dknyt.dkartikel/boligsocial-indsats-saenker-ungdomskriminaliteten