DK Nyt
Boligejerne skal belønnes for klimasikring
Foto: http://www.flickr.com/photos/arlingtonva/5328220790/

Boligejerne skal belønnes for klimasikring

Hvis boligejerne tvinges til at klimasikre deres boliger, så bør investeringen udlignes over taksterne, mener Danske Anlægsentreprenører

I kampen mod oversvømmelser kan kommunerne i deres lokalplaner fremover kræve, at der opsættes faskiner i haven eller sås græs på taget, når der skal bygges nye huse. Kommunerne har lov til at stille krav til alle nybyggede huse fra 1. juli, hvor myndighederne har mulighed for at skrive særlige klimakrav ind i lokalplanerne.

- Det er positivt, at kommunerne nu får en bred vifte af muligheder for at sikre mod oversvømmelse under skybrud. Men det er vigtigt, at pligterne ikke bare kritikløst flyttes over på den enkelte husejer, siger branchedirektør for Danske Anlægsentreprenører i Dansk Byggeri, Niels Nielsen.

Han mener, at det er afgørende, at boligejere, som gennem lokalplanen tvinges til at klimasikre, får en gevinst ud af det, og dermed måske oven i købet incitamenter til at skabe bedre løsninger end generelle krav i lokalplanen.Det kan fx ske ved at udligne investeringerne over taksterne.

Ikke for amatører
Energiselskaberne gør det allerede med boligejere, som har en vindmølle. Her løber måleren baglæns, når vindmøllen producerer mere strøm, end der bruges.

- På samme måde kan boligejere, der investerer i klimasikring, kompenseres, når de fx ikke belaster det kommunale spildevandsanlæg. Men etablering af spildevandsanlæg - kloakker eller faskiner - er ikke for amatører. Forudsætningen for godtgørelse over taksterne må derfor være, at det er autoriserede virksomheder, der har stået for opgaven, og at effekten kan dokumenteres, siger Niels Nielsen.

Samtidig er det ifølge Danske Anlægsentreprenører en god ide at sætte et loft på, hvor meget kommunen kan kræve, at boligejerne investerer i klimasikring. Og det er vigtigt, at kommunerne får undersøgt, hvor effektive de forskellige klimaløsninger er og sikrer, at de løsninger der skabes er fagligt forsvarlige, så resultatet ikke bliver skader på naboejendomme eller risiko for forurening af grundvandet.

- Det er vigtigt, at kommunerne sikrer, at boligejerne får den nødvendige faglige bistand og ikke investerer i noget, der ikke er holdbart i længden, siger Niels Nielsen.

 

https://www.dknyt.dkartikel/boligejerne-skal-beloennes-for-klimasikring