DK Nyt
Børnenes dom: For meget larm i børnehaven

Børnenes dom: For meget larm i børnehaven

En ny undersøgelse indikerer, at et flertal af børnene i danske børnehaver oplever for meget støj
22. JUL 2011 14.30

Støjniveauet i de danske børnehaver går børnene på. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Her svarer over 60 pct. af 2678 adspurgte børn i alderen fire til seks år, at der tit er for meget støj i deres børnehave.

Undersøgelsen er baseret på det såkaldte 'Børnemiljøtermometer', som et bredt udsnit af pædagoger og dagplejer landet over, har deltaget. De har at svaret på spørgeskemaer i samarbejde med børnene i det omfang, det har kunnet lade sig gøre.

De fire- til seks-årige har selv svaret på en række spørgsmål, der knytter sig til relationerne med de andre børn og voksne i instutionen, hygiejne, sikkerhed og de fysiske rammer. Udover oplevelsen af at det støjer for meget, så savner næsten halvdelen af børnene også bedre plads til at hvile sig og slappe af.

Også børn i fritidshjem har selv fået mulighed for at svare på en række spørgsmål. Og her peger lige under halvdelen på, at de oplever for meget larm i institutionen.

Støjtolerancen synes at være en anden, når det er de voksne, der har ført pennen over spørgeskemaerne på vegne af de mindre børn. Dog oplever en tredjedel af de tre- til fire-årige børn ifølge pædagogerne for meget larm i børnehaven. Det samme gælder, igen ifølge pædagogerne, kun for en fjerdel af vuggestuebørnene.

Det mest skånsomme sted for børnenes øregange er ifølge undersøgelsen dagplejen.Kun tre pct. af dagplejerne angiver, at børnene oplever meget støj.


Om undersøgelsen:

Dansk Center for Undervisningsmiljø understreger, at tallene i dette materiale ikke er baseret på repræsentativt udvalgte dagtilbud. Tallene er et resultat af samtlige undersøgelser, som dagtilbud frivilligt har oprettet og gennemført i 2010.

Ved udgangen af 2010 indeholdt Børnemiljøtermometeret 5453 undersøgelser. En undersøgelse kan omfatte en gruppe børn
.

krn

 

https://www.dknyt.dkartikel/boernenes-dom-for-meget-larm-i-boernehaven