DK Nyt

Børn i familiepleje klarer skolen bedre end børn anbragt på institution

Større sandsynlighed for afgangsprøve og ungdomsuddannelse. Men også omfanget af de anbragte børns udfordringer spiller en stor rolle.

Børn anbragt i plejefamilier har 16 pct. større sandsynlighed end institutionsanbragte børn for at gå op til folkeskolens afgangsprøve. Sandsynligheden for, at børn anbragt i plejefamilier begynder på en ungdomsuddannelse, er 13 pct. højere end for institutionsanbragte børn.

Det er nogle af resultaterne af en undersøgelse fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Undersøgelsen påviser også, at anbringelsesformen ikke er eneste afgørende faktor for skoleresultaterne.

Omfanget af de anbragte børns udfordringer spiller også en betydelig rolle, og jo større og flere udfordringer, jo større sandsynlighed for institutionsanbringelse. Det er for børn i den gruppe, hvor det kan være mere eller mindre tilfældigt, om de anbringes i familiepleje eller på institution, at anbringelsesformen kan få betydning for skolegangen.

Svær overgang

- Vi har med en gruppe børn at gøre, hvor en anbringelse i plejefamilie frem for på institution potentielt kan give dem bedre uddannelsesmuligheder. Det er afgørende viden forud for en anbringelse, da en god afgangsprøve giver barnet bedre forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse, hvilket igen kan medvirke til en bedre overgang til voksenlivet. En overgang, mange tidligere anbragte kæmper med, siger seniorforsker Iben Bolvig fra Vive i en kommentar til undersøgelsen.

Siden 2011 er antallet af børn anbragt i plejefamilier steget med 13 pct., mens antallet af børn anbragt i institution er faldet med 23 pct.

mk

Se rapporten.

https://www.dknyt.dkartikel/boern-i-familiepleje-klarer-skolen-bedre-end-boern-anbragt-paa-institution