DK Nyt

Blinde og døve har ringe vilkår i skolen

Næsten halvdelen af alle blinde og døve børn får ingen fuld afgangseksamen fra folkeskolen
KORT NYT20. JUL 2011 7.29

44 pct. af blinde og svagsynede og 40 pct. døve unge uden andre handicap får ikke en fuld afgangseksamen og kan dermed ikke søge ind på en ungdomsuddannelse.

Kun 11 pct. af blinde er beskæftiget uden anden forsørgelse end indtægten fra deres job, mens knap halvdelen af døve er beskæftigede, skriver Jyllands Posten.

Nu lægger et flertal i Folketinget op til, at flere børn skal væk fra specialklasser og specialskoler og over i den almindelige folkeskole. En Dansk Blindesamfund støtter, men ikke uden bekymring.

- En del af problemet er, at man i de seneste 40 år ikke har udviklet, hvordan blinde skal inkluderes i folkeskolen. Jeg begyndte i skolen i 1977, men der er ikke rigtig sket nogen udvikling siden. Et andet problem er de fag, hvor man undtager blinde fra at gå til eksamen. Jeg synes, at med den teknologiske udvikling, vi har i dag, burde det for eksempel kunne lade sig gøre for alle blinde børn at gå til eksamen og lave forsøg i fysik, siger Thorkild Olesen, formand i Dansk Blindesamfund

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) erkender, at indsatsen over for børn med særlig behov ikke er god nok i dag.

krn

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/blinde-og-doeve-har-ringe-vilkaar-i-skolen