DK Nyt

Blåt Faxe-flertal sænker skat og bryder serviceramme

Det røde mindretal var også klar til at overskride servicerammen.
11. OKT 2020 7.47
TEMA: Budget 2021

FAXE: Budgettet for 2021 er en blå affære. Fuldstændig som for to år siden er delt over en skattelettelse, i år på 0,2 procentpoint hvilket netop er hvad Indenrigsministeriet har sagt god for.

De færre skatteindtægter kompenseres i de første år for den langt overvejende dels vedkommende af staten, og da udligningsreformen desuden var gunstig for kommunen, er det i år ikke kommunekassens indhold, men servicerammen der begrænser muligheden for at øge serviceniveauet, fremgår det af sagsfremstillingen til andenbehandlingen af budgettet.

Begrænsningen er dog ikke mere begrænsende, end at budgetflertallet overskrider den. Det bemærkes desuden, at partierne uden for budgetflertallet med sit ændringsforslag også var klar til at overskride servicerammen.

Partierne bag budgettet er Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten (det tidligere hed Borgerlisten), Liberal Alliance og De Konservative, i alt 15 ud af byrådets 25 mandater. De resterende ti bestående af Socialdemorkatiet, SF, og Enhedslisten står udenfor.

 

Se byrådsreferatet fra andenbehandlingen.

https://www.dknyt.dkartikel/blaat-faxe-flertal-saenker-skat-og-bryder-serviceramme