DK Nyt

Biblioteker undersøger, om litteratur kan afhjælpe ensomhed blandt unge

Kreativt undervisningsforløb skal via skønlitteraturen give unge et mere nuanceret billede at spejle sig i end det, de møder på sociale medier.

-- Ingen adgang --

https://www.dknyt.dkartikel/biblioteker-undersoeger-om-litteratur-kan-afhjaelpe-ensomhed-blandt-unge