DK Nyt

Besparelser rammer indsats for sårbare børn

Kommunerne skal ifølge tal fra Psykologforeningen spare 400 millioner på PPR og forebyggende foranstaltninger for børn og unge
KORT NYT23. JUN 2011 13.56

Både fagfolk og politikere er enige om, at den tidlige forebyggende indsats for sårbare børn skal styrkes. Alligevel rammer kommunernes stramme økonomi også forebyggelsen og hjælpen til børn, som ikke trives i skolen. Det skriver Psykolog Nyt.

Hvis kommunerne vil holde budgettet for 2011, skal de samlet spare godt 7 procent på både PPR og på forebyggende foranstaltninger for børn og unge i forhold til de faktiske udgifter i 2010. I runde tal lander besparelsen på 400 mio. kroner. Det viser beregninger, som Psykolog Nyt har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

- Kommunerne mangler udrednings- og behandlingstilbud til børn med psykiske problemer. Børn venter i måneder for at komme til hos PPR og i psykiatrien. Færre børn bliver anbragt uden for hjemmet. Så en del børn går rundt derhjemme eller i skolen med alvorlige problemer, der ikke bliver taget ordentligt hånd om. I stedet for at spare på den tidlige indsats burde kommunerne øge den, mener Dansk Psykolog Forenings formand Roal Ulrichsen.

jos

https://www.dknyt.dkartikel/besparelser-rammer-indsats-for-saarbare-boern