DK Nyt

Besøgsforbud ophævet - men kan indføres lokalt

KORT NYT29. JUN 2020 7.00
TEMA: Corona

Det midlertidige besøgsforbud på det sociale område er nu ophævet. Men den lokale ledelse kan stadig under visse betingelser undtagelsesvist begrænse eller helt afskære besøg på sociale tilbud.

Det fremgår af en ny udgave af retningslinjerne for socialområdet. Det betyder fx, at anbragte børn, hvor kommunen ikke har reguleret samvær og besøg, er det ledelsen fra anbringelsesstedet, der kan beslutte omfanget af besøg med hensyn til forebyggelse af smittespredning.

Den lokale ledelse kan undtagelsesvist indføre restriktioner, hvis der er et konkret smitteudbrud, eller hvis en eller flere borgere eller medarbejdere tilhører en risikogruppe.

ak

https://www.dknyt.dkartikel/besoegsforbud-ophaevet-men-kan-indfoeres-lokalt