DK Nyt

Beskyttelse af Randers Fjord

Stort vådområde skal begrænse landbrugets kvælstofforurening af fjorden
27. JUN 2012 6.09

ØSTJYLLAND: Naturstyrelsen Kronjylland har fået grønt lys af fire kommuner til at påbegynde anlægsarbejdet til et nyt vådområde ved Alling Ådal. Projektet har været på vej igennem en årrække, hvor styrelsen har indgået frivillige aftaler med 70 lodsejere. De står alle klar til at slukke pumperne, sløjfe dræn og grøfter mod at få økonomisk kompensation eller et andet stykke jord i bytte. Det oplyser Randers Kommune.

Formålet er at opnå en hurtigere og mere effektiv reducering af kvælstofudledningen fra landbruget, så det ikke når at belaste Randers Fjord. Med det store vådområde bliver udledningen af næringssalte optaget af områdets mange vandplanter inden kvælstoffet når fjorden. I praksis fungerer de våde enge dermed som naturens eget rensningsanlæg.

- Der er en meget rig natur i og omkring fjorden. Den har vi som kommune pligt til at passe på. Det nye vådområde genskaber samtidig det tidligere åløb. Med projektet skaber vi mere oprindelig natur og større biodiversitet, forklarer formanden for miljø- og teknikudvalget i Randers, Kasper Fuhr Christensen (SF).


bi

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/beskyttelse-af-randers-fjord