DK Nyt
Beskæftigelsesindsats truer nordjyske kommuners økonomi

Beskæftigelsesindsats truer nordjyske kommuners økonomi

Den gældende ordning straffer kommuner, der får ledige i arbejde - selvom hensigten var den modsatte. Det koster f.eks. Aalborg 75 millioner
21. SEP 2011 10.33

AALBORG: I 2010 besluttede et flertal i Folketinget at flytte opgaven med at skaffe medlemmer af en a-kasse i arbejde fra staten til kommunerne.

En model udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet skulle sikre, at økonomien på den ene side hang sammen for den enkelte kommune uanset at man lå i et område med høj ledighed. På den anden side ville man også belønne de kommuner, der kunne begrænse væksten i ledigheden.

Modellen blev fra starten af kritiseret for at være ugennemskuelig og for kompliceret. Tilsyneladende er modellen fejlbehæftet og virker direkte modsat lovens hensigt, skriver Aalborg Kommune.

Slår bunden ud af kommunekasser
Hvor modellen skulle holde hånden under de kommuner, der af strukturelle årsager altid har haft en høj ledighed, bliver de i stedet straffet. Det gælder de fleste nordjyske kommuner. Modellen skulle samtidig belønne de kommuner, der var i stand til at få flest ledige i arbejde. Nordjylland har haft en lavere ledighedsstigning end resten af landet, alligevel straffes kommunerne økonomisk.

Således står det nu klart, at Aalborg Kommune i 2010 har mistet 24 mio. kr. Samlet set risikerer Aalborg Kommune i årene 2010-13 at miste 75 mio. Hele Nordjylland kan miste op til 300 mio. kr. For flere kommuner er det så alvorligt, at det er ved at slå bunden ud af kommunekassen, og at de risikerer at komme under administration.

Rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Mai-Britt Iversen (S) er vred:

- Det vi oplever i Aalborg Kommune er, at vi har klaret os godt på beskæftigelsen. Selv om Aalborg historisk altid har haft en overledighed, så har vi efterhånden vendt dette. Gennem en målrettet vækstdagsorden har vi formået at bevare flere arbejdspladser end landsgennemsnittet. Alligevel bliver vi straffet økonomisk. Det var meningen, at kommunerne skulle belønnes for at skaffe flere i job. Nu står vi til at miste penge, der skal findes på andre områder i kommunen. Beskæftigelsesministeriets model er i strid med lovens formål. Jeg føler, at vi er blevet snydt - selv om vi netop har levet op til målene for den nye politik, siger rådmanden.

Behov for enkel og retfærdig model
Aalborg Kommune vil i samarbejde med de andre nordjyske kommuner forsøge at få KL og regeringen til at genforhandle aftalen og dermed ændre reglerne for fordelingen af midlerne til de ledige.

- Den nuværende model holder ikke stik. Det er vigtigt, at der bliver lavet en ny, enkel og gennemskuelig måde at fordele pengene på, så kommunerne ved, hvad de har at holde sig til. Jeg håber, at regningen bliver taget af bordet, og at fremtidige aftaler vil være mere retfærdige. Det kan jo ikke være meningen, at der er kommuner, der får slået bunden ud af kommunekassen, siger Mai-Britt Iversen.

 
Fakta om jobindsatsen for dagpengemodtagere:
I 2009 overtog kommunerne ansvaret for at hjælpe dagpengemodtagere i job og i 2010 finansiering af opgaven. Opgaven lå før hos staten. Aftalen bygger på en overgangsfase fra 2010-2013 og fra 2013 en mere permanent ordning.

Staten skulle ifølge aftalen kompensere kommunerne for øgede udgifter til dagpengemodtagere. Samtidig skulle aftalen motivere kommunerne til at få flere i job.

I Aalborg udgjorde de ledige i 2010 5,4 pct. af arbejdsstyrken, i Nordjylland 5,5 pct. og i hele landet 4,8 pct. Aalborg og Nordjylland har således et sværere udgangspunkt end resten af landet. Alligevel er ledigheden i Aalborg 2009 til 2010 kun vokset med 18 pct, i Nordjylland med 20 pct, mens der på landsplan har været en højere vækst på ca. 32 pct.

https://www.dknyt.dkartikel/beskaeftigelsesindsats-truer-nordjyske-kommuners-oekonomi