DK Nyt

Beredskaber får national ressourcedatabase

Ressourcedatabasen skal give beredskaberne overblik over, hvilke ressourcer der er til rådighed, og gøre det nemt at rekvirere specialudstyr fra andre beredskabsenheder til brug ved eksempelvis ekstremt vejr eller terrorhændelser.

Fremover bliver det meget lettere for de kommunale beredskaber at tilkalde den nødvendige assistance til en hændelse. En ny national ressourcedatabase samler nemlig stamdata om hvert beredskab og dets brandstationer samt alle køretøjer og øvrigt materiel.

Bag det nye værktøj står Danske Beredskaber, der med opbakning fra de kommunale beredskaber har etableret ressourcedatabasen. Udvikling, drift og vedligeholdelse vil således fremadrettet blive varetaget af Danske Beredskaber, der også ejer de samlede data i den nye database.

- Ressourcedatabasen giver os et samlet overblik over, hvilke og hvor mange ressourcer vi har til rådighed, og hvor i landet de nødvendige og rette ressourcer befinder sig. Det giver os mulighed for at løse opgaven hurtigere, bedre og mere sikkert, siger Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber.

I et par år har Hovedstadens Beredskab, Beredskab Øst, Tårnby Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen, Frederiksborg Brand & Redning, Helsingør Kommunes Beredskab og Østsjællands Beredskab haft en ressourcedatabase, som hyppigt er blevet brugt på den fælles vagtcentral for hovedstadsområdet. Når en indsatsleder på et skadested har haft brug for et bestemt køretøj eller noget specialudstyr til at løse en given opgave, har personalet på vagtcentralen let kunne søge materiellet frem i ressourcedatabasen og rekvirere det derigennem.

Kommer hele landet til gode
I starten af det nye år bliver denne ressourcedatabase udvidet til at indeholde data for beredskaber i hele landet.

- De kommunale beredskaber råder over rigtig mange specialkøretøjer og specialudstyr, som kan gøre en stor forskel under hændelser som ekstremt vejr eller et terrorangreb, men også større hverdagshændelser som en voldsom brand. Indtil nu har den viden om, hvor i landet udstyret er placeret, baseret sig på hukommelse eller tilfældigt lokalkendskab hos de enkelte medarbejdere. Nu får vi et værktøj, som giver os det fulde ressourceoverblik på en lettilgængelig måde, siger Jarl Vagn Hansen.

Ud over at lokalisere og rekvirere materiel til hændelser kan ressourcedatabasen også bruges til at sikre, at serviceniveauet i det berørte område opretholdes på et acceptabelt niveau, mens en hændelse står på.

- Har man en stor og længerevarende hændelse i et område, hvor man skal bruge rigtig mange af de lokale ressourcer, kan man have behov for at tilkalde assistance for at kunne opretholde serviceniveauet i tilfælde af flere hændelser i samme område. Med ressourcedatabasen kan vi nemt finde frem til den ledige tankvogn eller autosprøjte, der er placeret tættest på, siger Jarl Vagn Hansen.

Ligeledes kan ressourcedatabasen fungere som et planlægningsværktøj, som beredskaberne kan bruge aktivt, for eksempel i udarbejdelsen af den risikobaserede dimensionering eller i forbindelse med møde- og alarmeringsplaner.

MG

https://www.dknyt.dkartikel/beredskaber-faar-national-ressourcedatabase