DK Nyt

Bedre forudsigelser og sammenhængende klimamodeller på vej

Hele Folketinget på nær Nye Borgerlige sætter gang i klimatilpasningsplan, der skal hjælpe med at løse de mest påtrængende udfordringer.
24. NOV 2020 15.20

Klimaforandringerne skaber fortsat mere pres på de kystnære områder, og grundvandet vil i fremtiden stige i land og by. Desuden øger forandringerne risikoen for, at flere voldsomme vejrhændelser sker samtidig.

Det mener et bredt flertal i Folketinget, som nu sætter gang i arbejdet med en klimatilpasningsplan, der skal hjælpe med at løse de mest påtrængende udfordringer, oplyser Miljøministeriet. 

Det indebærer flere initiativer, der sættes i gang i 2020. Herunder et pilotprojekt der skal forbedre forudsigelser af oversvømmelser, ligesom der skal laves en model for en sammenhængende, ydre stormflodsbeskyttelse af København.

Komplekst område

Derudover skal et såkaldt ”fast track-projekt” undersøge mulighederne for at koordinere fælles indsatser med at sænke højtstående grundvand. Ministeriet understreger, at klimatilpasning er et sammensat og komplekst område, der skal skabes på tværs af en række lovgivninger og myndigheder.

Derfor skal der i 2021 desuden ses nærmere på planlovens regler for klimatilpasning og forebyggelse af oversvømmelse og erosion. 

Regeringen forventer, at forhandlinger om en samlet national klimatilpasningsplan kan begynde i starten af 2022. Analysearbejdet ventes færdigt i slutningen af 2021.

Det eneste parti, der ikke giver sin opbakning til planen, er Nye Borgerlige. 

Ritzau

https://www.dknyt.dkartikel/bedre-forudsigelser-og-sammenhaengende-klimamodeller-paa-vej