DK Nyt
Ballerup og Tryg bekæmper trængsel sammen

Ballerup og Tryg bekæmper trængsel sammen

Virksomheden deltager i Gate 21-projektet Formel M, der skal demonstrere, at man kan nedbringe trængsel og CO2-udledning fra transporten uden at lide afsavn i hverdagen

BALLERUP: Hver dag drejer 12.000 biler af Ring 4 ind mod Ballerups erhvervsområde Lautrupgård, og myldretiden med tæt trafik i området starter allerede kl. 15 og varer frem til kl. 17.30.

Alene Tryg har 1.300 medarbejdere i Ballerup, hvoraf mange kommer i bil til arbejdspladsen. Nu vil forsikringsvirksomheden og en række nabovirksomheder gøre fælles front i kampen mod trængsel og CO2-forurening.

- Som virksomhed kan vi gøre meget for at fremme bæredygtighed og CO2-besparelser indadtil. Men effekten bliver langt større, hvis vi samarbejder med andre. Formel M giver os mulighed for at ændre noget i lokalområdet i samarbejde med kommunen og andre virksomheder. Så opnår vi pludselig en langt større virkning, forklarer Birgitte Kofod Olsen, som er CSR-chef i Tryg.

Shuttlebus og delebiler
Et af de initiativer, som Formel M vil sætte i gang i erhverveområdet i Ballerup er en shuttlebus til lufthavnen eller metrostationen i Vanløse for at spare CO2-udledning fra de mange taxature. Et andet initiativ er delebilsordninger virksomhederne imellem. Hver dag pendler 32.000 pendlere ind til kommunens virksomheder.

Trafikplanlægger i Ballerup Kommune Tina Wexøe er Formel M's kontaktperson til de seks virksomheder i området.

- Tryg er en stor virksomhed, og det betyder meget for projektet, at en af de store spillere er med. Det er med til at bryde isen over for de øvrige virksomheder i området. Det er vigtigt, at virksomhederne går helhjertede ind i projektet med et reelt ønske om at gøre en forskel. Da vi henvendte os til Tryg, havde de allerede kortlagt deres taxikørsel og ønskede at indføre nogle mere bæredygtige transportvaner. Så timingen kunne ikke være bedre, fortæller Tina Wexøe og fortsætter:

- Ved at deltage i Formel M får Tryg adgang til en række afprøvede værktøjer og metoder til bæredygtig transportplanlægning. Derudover bliver de en del af det store netværk af virksomheder, som deltager i projektet i Hovedstadsområdet og Trekantsområdet. Det vil sige, at de får adgang til en masse videndeling og fælles læring. Vi opnår langt større resultater, hvis vi samarbejder. Og det er hele formålet med projektet, forklarer hun.

Bæredygtig transport uden afsavn
Transporten er ansvarlig for 33% af det danske energiforbrug. Det er anledningen til Formel M, som vil demonstrere, hvordan man kan nedbringe trængsel og CO2-udledningen fra transporten uden at lide afsavn i hverdagen. Det handler om at kombinere offentlig transport med fx cykel, bil og samkørsel på en bæredygtig måde.

Over de næste to år driver Formel M i alt 17 demonstrationsprojekter, hvor bl.a. erhvervsområder, landsbyer og rådhuse i samarbejde udvikler løsninger for bæredygtig transport. Alle projekterne bygger på Mobility Management, som er en internationalt anerkendt tilgang til trafikplanlægning, som har vist sig at kunne give store CO2-besparelser.

I løbet af de næste måneder skal Tryg sammen med nabovirksomhederne, Ballerup Kommune og Formel M kortlægge transporten i deres område gennem medarbejderundersøgelser. Dernæst skal de konkrete tiltag i form af shuttlebus, delebiler og andre løsninger implementeres.

mou

Fakta:
Om Formel M
Formel M er et offentlig-privat innovationsprojekt, støttet af Center for Grøn Transport og Region Hovedstaden. Projektet drives i Gate 21 med deltagelse fra 16 partnere:
Albertslund, Allerød, Ballerup, København, Fredericia og Middelfart kommuner, Vestegnssamarbejdet, Trekantsområdet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, DSB S-Tog, Movia, Rejseplanen, AAU, RUC, DTU Transport.
Projektet forventes at løbe over tre år i alt.

Læs mere på www.formelm.dk

Om Gate 21
Gate 21 er en partnerorganisation, der arbejder for at skabe grøn vækst i Danmark. Gate 21's projekter udvikles og realiseres i et samarbejde mellem offentlige aktører, det private erhvervsliv og forskningsinstitutioner. Gate 21 blev stiftet i 2009 af nogle af Danmarks mest ambitiøse spillere på energiområdet.

 Læs mere på: www.gate21.dk

Foto: http://www.flickr.com/photos/danielle_scott/

 

https://www.dknyt.dkartikel/ballerup-og-tryg-bekaemper-traengsel-sammen