DK Nyt
Bakker kommunerne op om Udvikling Fyn?

Bakker kommunerne op om Udvikling Fyn?

De fynske kommunalpolitikere skal de næste uger tage stilling til, om de vil bakke Udvikling Fyn op med økonomi og personale - lige nu er den fælles fynske erhvervs- og turismeorganisation kun en direktør og en bestyrelse
9. JUN 2011 8.10

Tirsdag den 14. juni har Faaborg-Midtfyn og Langelands kommunalbestyrelser beslutningen om den fælles fynske erhvervs- og turismeorganisation på dagsordenen. Frem til den 30. juni følger de otte øvrige kommuner, og beslutningerne bliver afgørende for, hvor stærkt og samlet Fyn vil stå i fremtiden.

- Det er lige nu, vi har en afgørende åbning til et langt mere fælles Fyn, der vil være i stand til at skabe synlighed og ikke mindst en styrkeposition til vores fælles ø. Det gælder både i forhold til at tiltrække turister og nye virksomheder, mener C.C. Nielsen, der er formand for Udvikling Fyn.

Udvikling Fyn har reelt lige nu en direktør og en bestyrelse bestående af borgmestre og repræsentanter fra seks fynske kommuner - Svendborg, Assens, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Odense. Den 30. juni er det fastsat hvor mange fynske kommuner, der vil være med til at investere i en egentlig organisation.

- Nu går vi fra gode intentioner til forpligtende handling. De kommuner, der her i juni måned vælger Udvikling Fyn til, skal overføre midler og medarbejder til organisationen, så den bliver lokal forankret og levedygtig. Jo flere der er med, jo bedre er hele Fyn repræsenteret, og jo længere kan vi række ud, siger udviklingsdirektør i Udvikling Fyn, Mads Graves.

I organisationen Udvikling Fyn vil mange allerede eksisterende tværkommunale projekter blive samlet. De gælder for eksempel indsatser i forhold til energi og cleantech virksomheder, velfærdsteknologiske satsninger og meget andet. Desuden er forventningen, at der vil være kritisk masse til at sætte nye satsninger i søen og at løfte opgaven med at styrke Fyn på erhvervs- og turismeområdet i langt højere grad.

- Hvordan organisationen Udvikling Fyn skal være sammensat og fungere samt hvilke opgaver, der skal løses, fastlægger vi først endeligt i andet halvår af 2012. Det vigtigste lige nu er, hvem og hvor mange, der tror på det fælles Fyn og vil forpligtige sig på en organisering, der kan skabe resultater. Jeg sætter min lid til de fynske byråd og ser frem til en spændende juni måned, slutter C.C. Nielsen.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/bakker-kommunerne-op-om-udvikling-fyn