DK Nyt

Bæredygtighed er nøgleordet i ny havnestrategi

By & Havn satser på klimavenlige og økonomisk bæredygtige løsninger i byudvikling.

KØBENHAVN: Med ny forretningsstrategi for 2020-2023 vil By & Havn sætte arbejdet med at skabe bæredygtige københavnerkvarterer i front. Nye udviklingsområder skal bidrage med klima- og energivenlige løsninger og en fortsat positiv udvikling i By & Havns økonomi. Det skriver havnen i en pressemeddelelse.

Forretningsstrategi for 2020-2023 sætter retningen for By & Havns arbejde de næste fire år - og skriver sig ind i en klima- og energivenlig fremtid med et nyt selvstændigt fokusområde om ’Bæredygtig byudvikling og Byliv’.

Den nye og bæredygtige kurs tager afsæt i FN's 17 verdensmål og betyder, at By & Havn fremover vil arbejde for, at alle selskabets udviklingsområder bæredygtighedscertificeres til minimum platin, som er det højeste niveau inden for den danske udgave af DGNB-certificeringssystemet. Det kommer til at gælde nye udviklingsområder som fx Levantkaj i Nordhavn, Stejlepladsen i Københavns Sydhavn og Vejlands Kvarter på Amager.

'Som københavner skal det være let at leve bæredygtigt. Det er fundamentet for By & Havns arbejde. Og fremadrettet vil By & Havn have et stærkt fokus på at skabe markedets mest energivenlige boliger, fortsat understøtte et lokalt forenings- og idrætsliv i nye byområder og prioritere grønne og blå friarealer, der også kan fungere som skybruds- og klimasikring af København. Københavns nye ø -  Lynetteholm - skal i fremtiden være Københavns værn mod stormflod og oversvømmelser, og det er skrevet ind i forretningsstrategien, at By & Havn forventer at kunne påbegynde jordopfyldet i løbet af de næste fire år, såfremt Folketing og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune godkender VVM', hedder det i pressemeddelelsen.

- Som offentligt ejet udviklingsselskab har vi et stort ansvar for at gå forrest i den grønne omstilling, og det er samtidig en forudsætning for, at vi kan fastholde de gode økonomiske resultater, som By & Havn har leveret de seneste år – for fremtidens gode og langsigtede investeringer er grønne og bæredygtige, siger Pia Gjellerup, By & Havns bestyrelsesformand.

Borgerne skal inddrages
I den forrige strategiperiode har By & Havn afdraget gælden med over to mia. kr. og forbedret egenkapitalen med en mia. kr. For den kommende periode er målet at forbedre egenkapitalen med tre mia. kr., så By & Havn får en positiv egenkapital inden udgangen af 2023. Samtidig skal der investeres i at byggemodne nye grunde, særligt i Nordhavn. Det vil kræve betydelige investeringer i infrastruktur og parkeringshuse, som er en forudsætning for fremtidig salg af byggeretter i Nordhavn.

- Vi ønsker at være en åben og imødekommende virksomhed, som udvikler Københavns nye bydele i tæt samspil med københavnerne. Derfor vil vi også fortsætte med at invitere til borgermøder, følgegruppemøder og gå i dialog om vores arbejde. Vi har en opgave i at blive mere synlige og bedre til at fortælle, hvad vi laver, og hvor meget vi bidrager med. Jeg tror for eksempel ikke, alle ved, at vi er blandt frontløberne, når det gælder om at stille krav om bæredygtighed i vores salgskontrakter, så vi sikrer, at der bliver bygget så bæredygtigt som muligt i alle vores udviklingsområder, siger adm. direktør i By & Havn Anne Skovbro.

By & Havns forretningsstrategi for 2020-2023 er godkendt af By & Havns bestyrelse, Københavns Kommune og Transport- og Boligministeriet.
 
Fakta

 • Siden 2015 har By & Havn arbejdet med at stille krav om DGNB-klausuler i selskabets salgsaftaler med krav om, at bygherre opnår højeste bæredygtighedscertificering i forbindelse med opførelse af byggeri (bolig og erhverv).
 • Andelen af salgskontrakter med DGNB-klausuler har været støt stigende fra 25 pct. i 2016 til 100 pct. i 2019.
  Med den nye forretningsstrategi 2020-2023 har By & Havn et nyt mål om, at alle byområder bæredygtighedscertificeres til platin.
 • By & Havn blev stiftet i 2007 og har siden bidraget aktivt til Københavns udvikling:
  Cirka 15.000 nye boliger
  Cirka 13.000 nye arbejdspladser
  Cirka 20 mia. kr. til bæredygtig infrastruktur, fx metro
  Cirka 11 kilometer rekreative kajstrækninger
  Mere end 30 pladser, byrum og grønne parker i Nordhavn og Ørestad
  Plads til nye kulturinstitutioner og beboerhuse, fx Det flydende aktivitetshus i Nordhavn
  Plads til at bade og opleve en levende havn

MG

https://www.dknyt.dkartikel/baeredygtighed-er-noegleordet-i-ny-havnestrategi