DK Nyt
Assens sælger ud af arvesølvet

Assens sælger ud af arvesølvet

BUDGET 2012 Besparelser, effektiviseringer og engangsforbedringer som salg af tidligere rådhus, skal løfte økonomien i Assens
26. SEP 2011 6.09

ASSENS: Fredag indgik partierne i Assens Kommune forlig om budgettet for 2012. Effektviseringer og besparelser skal frigøre omkring 20 mio. kr. årligt frem til 2015. Men der er også lagt vægt på engangsforbedringer på indtægtssiden fremgår det af budgetaftalen.

Bl.a. skal salg af 'arvesølv' (ikke nærmere defineret i budgetaftale red.) styrke budgettet med knap 10 mio. kr. i 2012. Herudover forventes salget af det gamle rådhus at indbringe over 14 mio. kr. inden 2015.

Forligspartierne er enige om, at arbejdet med fortsat effektivisering kan være med til at skabe øget råderum. Når administrationen flytter over i kommunens nye rådhus forventes ex. effektviseringer med op mod 10 årsværk, og arbejdet med øget inklusion i folkeskolen skal give 2,4 mio. kr. årligt i effektviseringer.

Udover inklusion i folkeskolen findes de største besparelser ved at reducere i det pædagogiske støttekorps til udsatte børn, handicapkørsel og vippeordning på dagtilbudsområdet.

krn

https://www.dknyt.dkartikel/assens-saelger-ud-af-arvesoelvet