DK Nyt
Arkæologien ud på færre museer

Arkæologien ud på færre museer

Udredning om fremtidens museumslandskab anbefaler bl.a. hævede grænser for både kommunale og statslige tilskud
12. APR 2011 14.04

I dag afleverer arbejdsgruppen om fremtidens museumslandskab sin udredning til kulturminister Per Stig Møller (K), oplyser Kulturministeriet.

Udredningsarbejdet blev sat i gang i starten af 2010, og udredningen indeholder en række anbefalinger til, hvordan Danmarks museer kan gøres klar til fremtidens udfordringer.

Udredningen er blevet til gennem en grundig proces, der bl.a. har omfattet seks åbne møder for museumsfolk og andre interessenter, en møderække i en referencegruppe og en lang række dialogmøder med forskellige parter.

Udredningen anbefaler bl.a.:
• Øget sammenhæng og fremdrift i museumslandskabet gennem øget brug af landsdækkende strategier og etableringen af en strategisk pulje på 20-25 mio. kr.
• Kritisk masse i forhold til løsningen af opgaverne omkring den bygherrebetalte arkæologi ved at koncentrere opgaverne på færre museer.
• Tilstrækkeligt ressourcemæssigt niveau til alle museer, ved at grænsen for kommunalt tilskud hæves fra 1,2 mio. kr. til 2,0 mio. kr. og det statslige basistilskud hæves fra 0,4 mio. kr. til 1,0 mio. kr.

Per Stig Møller siger:
- Vi skal fremtidssikre det høje niveau, museerne har i Danmark, for museerne skaber og formidler viden om kunst, kultur- og naturhistorie, og uden den viden ville vi være et fattigt samfund i enhver forstand. Udredningen peger på en række muligheder for at skabe øget sammenhæng i opgaveløsningen og på nogle områder, hvor det er nødvendigt at skabe konsolidering for at sikre kvaliteten. Jeg vil derfor meget snart samle partiernes kulturpolitiske ordførere til en første drøftelse om udredningens anbefalinger.

https://www.dknyt.dkartikel/arkaeologien-ud-paa-faerre-museer