DK Nyt
Antallet af pladser til hjerneskadede rasler ned - behovet stiger

Antallet af pladser til hjerneskadede rasler ned - behovet stiger

Kommuner og regioner skærer ned på pladserne til rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade, mens antallet af tilfælde stiger . 'Farligt og hovedløst', mener Socialpædagogerne

Tendensen er klar: Der er færre pladser på landets botilbud for rehabilitering af mennesker med sen-hjerneskade. Til gengæld henvises flere og flere til at bo i egen bolig, skriver Socialpædagogerne i en pressemeddelelse.

Det viser en undersøgelse, Socialpædagogerne har gennemført blandt botilbud på sen-hjerneskadeområdet i kommuner og regioner. Tendensen bekymrer Socialpædagogernes formand, Benny Andersen:

- Vi taler om en gruppe mennesker, som pludseligt i livet rammes af en hjerneskade, og som har brug for massiv støtte og kvalificeret genoptræning. Det giver ikke mening at skære i antal pladser eller støtte til den gruppe mennesker, for det handler jo om at gør dem i stand til at klare sig mest muligt selv.

- Og det kræver genoptræning - eller rehabilitering - som det der foregår på landets botilbud for senhjerneskadede. Derfor er det bekymrende at se, at der nedlægges pladser på de tilbud, og at flere og flere henvises til egen bolig, siger altså Benny Andersen.

Socialpædagogernes undersøgelse viser, at det især er de regionale tilbud, der oplever at få visiteret færre borgere. Et af de deltagende tilbud skal lukkes inden for de næste par måneder og påpeger, at der ikke er andre lignende tilbud i kommunerne eller i regionen. Et andet fortæller, at der for et halvt år siden var fire tilsvarende tilbud i regionen, men at de nu er det eneste.

De deltagende regionale tilbud fortæller om manglende søgning fra kommunernes side, og frygter at udviklingen vil føre til lukning. Der er desuden en tendens til, at opholdende bliver af stadig kortere varighed. For både de kommunale og regionale tilbud gælder en tendens til, at borgerne hjemtages til plejehjem eller forskellige former for bofællesskaber, hvor de andre beboere ofte har medfødte handicaps.

- Det er jo hovedløst! Det er ikke et værdigt tilbud for denne gruppe mennesker. Men det giver heller ikke mening, hvis man ser på det med samfundsøkonomiske briller, siger formanden for Socialpædagogerne.

-  Jeg besøgte for nyligt et botilbud for unge mennesker med erhvervet hjerneskade. Og en stor del af arbejdet her handler om at gøre dem i stand til at kunne klare sig selv bedre og bedre. Hvis vi nedlægger den type pladser eller skærer ned på tilbud, og udelukkende placerer dem på plejehjem, så risikerer vi at de ikke får mulighed for udvikle det potentiale, som socialpædagoger med en neuro-pædagogisk uddannelse kan støtte dem i, siger Benny Andersen.

mou

Se undersøgelsen her

https://www.dknyt.dkartikel/antallet-af-pladser-til-hjerneskadede-rasler-ned-behovet-stiger