DK Nyt

Antallet af corona-indlagte stiger stadig, men uden at accelerere

Se her, hvordan udviklingen har været. Stadig flere patienter på intensiv er også i respirator.
20. MAR 2020 12.37
TEMA: Corona

Mens tallene for smittede er blevet mindre interessante at følge, efter at man er gået over til at teste langt færre, og mørketallet derfor må formodes at være betydeligt, er tallene for indlagte coronapatienter helt anderledes håndfaste.

Fredagens tal for dette er 186 indlagte, heraf 37 på intensivafdeling. Af de 37 er 32 tillige i respirator. I forhold til torsdag er det 33 flere indlagte, syv flere på ïntensiv og fem flere i respirator, fremgår det af Sundhedsstyrelsens corona-hjemmeside.

For patienter på intensivafdeling er der en tendens til, at en større andel tillige ligger i respirator. På grafikken herunder kan man se, at de to kurver har nærmet sig hinanden.

Kurven for antal indlagte har siden de først offentliggjorte tal i søndags været nærmest lineær og altså ikke accelererende.

Indsatsen mod smittespredning går netop ud på at undgå for stor belastning af sundhedsvæsnet på én gang. Først i næste uge kan man tolke endeligt på tallene, om det ser ud til at lykkes.

 

https://www.dknyt.dkartikel/antallet-af-corona-indlagte-stiger-stadig-men-uden-at-accelerere