DK Nyt
Antal kommunale naturtilsyn er raslet ned efter strukturreformen

Antal kommunale naturtilsyn er raslet ned efter strukturreformen

DEBAT Det var grov misinformation, da miljøminister Karen Ellemann (V) 23. februar meldte offentligt ud, at kommunerne er ligeså gode som de gamle amter til at sikre beskyttet natur, siger naturfreder-direktør René la Cour Sell
1. APR 2011 6.00

Af DN-direktør René la Cour Sell

Efter massivt pres fra Danmarks Naturfredningsforening har miljøministeren accepteret at undersøge, hvor meget af den efter Naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede natur, der reelt eksisterer andet end bare på papiret.

Det er i den forbindelse, at Ellemann postulerer, at selve håndhævelsen af loven er uforandret efter kommunalreformen. Det passer bare ikke.

Tvært imod fremgår det af ministerens egen evaluering, at kommunerne i 2008 rejste 228 sager. Dette skal sammenlignes med amterne i 2006, der rejste 473 sager. Med andre ord er antallet af sager, myndighederne har rejst, mindst halveret fra 2006-2008.

Det står i skærende kontrast til ministerens udsagn:

'Det har føget med beskyldninger, men et serviceeftersyn viser, at kommunerne i deres administration af Naturbeskyttelseslovens § 3 passer lige så godt på naturen som de tidligere amter.'

Når naturens egen minister er nødt til at fordreje sandheden, viser det med al tydelighed, at Danmarks Naturfredningsforening har ret i sin skarpe kritik af naturbeskyttelsen disse år. Vi er sikre på, at de kommunale embedsmænd udfylder deres rolle til punkt og prikke.

Det er det politiske system, der unddrager sig sit ansvar, og her er miljøministeren den øverst ansvarlige, og det er alene ministeren, der i sidste ende har ansvaret for naturen. Hun hjælper hverken naturen eller embedsmandsværket ved at misinformere.

Også antallet af tilsyn i kommunerne er raslet ned efter kommunalreformen. Hvor amterne var på banen 150 gange i 2006, så førte kommunerne kun tilsyn sølle 91 i 2008. Heller ikke disse tal bringer ministeren frem i lyset.

- Det er rigtig ærgerligt, at der bevidst bliver lagt hindringer i vejen for naturbeskyttelsen, for selvom den nuværende regeringen ikke har forstået den reelle værdi af en rig og mangfoldig natur, så kommer vi fremover til at skulle gøre en langt større indsats på de fronter. Regningen bliver ikke mindre af, at man lader rudekuverten ligge uåbnet.

Antal sager halveret
Kommunerne rejste i 2008 228 sager ud af de 1085, der dumpede ind i deres postkasse. Det giver 21 pct. 

I 2006 rejste amterne 473 sager ud af 1391 sager, hvilket giver 34 pct.
Med andre ord er antallet af sager, myndighederne har rejst mindst halveret fra 2006-2008.

Højere gebyr
Baggrunden for ministerens serviceeftersyn er, at blandt andet Danmarks enge, overdrev og moser forsvinder, selvom denne smånatur er beskyttet i Naturbeskyttelsesloven.

Danmarks Miljøundersøgelser påviste i efteråret 2010 afvigelser på mellem 15-21 pct. i forhold til det registrerede areal med beskyttet natur. Samme efterår lovfæstede regeringen efter krav fra landbruget, at det fremover skal være sværere for de grønne foreninger at sikre naturen.

Det skete ved at indføre et gebyr på 3000 kroner for hver gang, for eksempel Danmarks Naturfredningsforening åbner munden.

Ikke alene om at manipulere
Det er langt fra første gang, at en miljøminister manipulerer med tallene. I 2008 blev det afsløret, at daværende miljøminister Troels Lund Poulsen havde jongleret med udregningen af tilstanden i de danske skove, så Danmark i et snuptag fik hele 75 pct. sund naturskov.

Til sammenligning havde Tyskland 38 pct., Finland 25 procent, mens Sverige røg helt ned på 18 pct. sunde skove. Havde regering fulgt DMU's kriterier, hvor dødt ved og gamle træer indgår i vurderingen, så havde der kun været 25 - og ikke 75 - pct. gunstig skov.

https://www.dknyt.dkartikel/antal-kommunale-naturtilsyn-er-raslet-ned-efter-strukturreformen