DK Nyt
Ansøgere i socialsager får ofte svar for sent

Ansøgere i socialsager får ofte svar for sent

Socialforvaltningen i København vil ikke love mere, end den kan holde og er på vej til at forlænge de offficielle frister
16. SEP 2011 7.07

KØBENHAVN: Socialforvaltningen vil det næste år forlænge fristerne for sagsbehandling af ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og enkeltydelser. I dag får ansøgere ofte svar efter fristens udløb, så de nye sagsbehandlingsfrister skal sikre, at borgerne får et mere realistisk bud på, hvornår de kan forvente en afgørelse, oplyser socialforvaltningen.

- Som det er nu, kan borgere i København forvente en hurtigere sagsbehandling end i de fleste andre kommuner. Desværre har vi i den kommende periode svært ved at overholde fristerne for nogle typer ansøgninger, og så synes jeg, at vi skal give ansatte og borgere nogle realistiske frister, der stemmer overens med virkeligheden, siger administrerende direktør i Socialforvaltningen, Anette Laigaard.

- Det handler ikke om, at borgerne fremover kan se frem til længere sagsbehandling. Det handler om, at kommunen ikke lover noget, som den for øjeblikket ikke kan holde.

Bedre sagsbehandling
De nuværende frister kan ikke overholdes, fordi handicap- og socialcenteret er ved at gennemgå en stor mængde tidligere afgørelser. Det forsinker den daglige drift, men arbejdet er nødvendig, siger Anette Laigaard:

- Kommunen har igennem flere år lavet for mange fejl inden for nogle sagsområder, og det er vi i fuld gang med at rette op på. Politikerne har afsat penge til bedre sagsbehandling, efteruddannelse af sagsbehandlere og bedre systemer til at klare sager om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. I slutningen af 2012 får borgerne kvalificeret og hurtig sagsbehandling på alle områder, men indtil da medfører oprydningsarbejdet desværre gener for borgerne, og det skal jeg være den første til at beklage.

Socialudvalget skal på det kommende møde drøfte sagsbehandlingsfristerne. Hvis udvalget midlertidigt vil forlænge de udvalgte frister, så sendes beslutningen i høring.

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/ansoegere-i-socialsager-faar-ofte-svar-for-sent