DK Nyt

Anne Vang vil hjælpe belastede klubber

OPDATERET: Københavnsk S-borgmester vil tilgodese belastede ungdomsklubber – uden at tage fra de velstillede
KORT NYT20. JUN 2012 10.02

KØBENHAVN: Hidtil har princippet for ungdomsklubbernes økonomi været en fordeling af penge efter antallet af unge, men nu satser kommunen på en ny budgetmetode, hvor der permanent skal afsættes ekstra midler i de årlige budgetter, som så skal uddeles til klubberne efter et 'socialt taxameter'. Næste år bliver der 17 mio. kr. at gøre godt med, citerer bupl.dk Politiken for.

SF har i Borgerrepræsentationen krævet, at der i de forbindelse ikke bliver taget fra de mere velstillede klubber.

På daginstitutionsområdet understregede Anne Vang fornylig, at øremærkede midler fra Økonomiaftalen skulle fordeles efter sociale kriterier - efter et klassisk 'Robin Hood-princip' skulle tages fra velfungerende børne- og ungeinstitutioner og tildeles de socialt belastede.

Den metode møder skepsis – bl.a. fra Herlev-borgmester Thomas Gyldal Petersen (S), der advarer om, at den offentlige sektor ikke kun skal være til for de svageste, og så kan alle andre betale for servicen selv.

ka

 

https://www.dknyt.dkartikel/anne-vang-vil-hjaelpe-belastede-klubber