Ankestyrelsen skifter praksis for handleplaners retskraft

KORT NYT25. JAN 2019 9.59

Ankestyrelsen skifter praksis for handleplaners retskraft, fremgår det af en ny principafgørelse, der beskriver en handleplan som et tilbud og ikke en garanti for en bestemt støtte. Den nye praksis får virkning også i fremtidige sager og overtrumfer dermed tidligere principafgørelser, der havde det modsatte indhold.

Den nye principafgørelse er truffet på baggrund af en konkret sag, hvor sagsbehandlingen havde været uklar og mangelfuld. I den konkrete sag træffer Ankestyrelsen ikke nogen afgørelse om substansen, men hjemviser sagen til ny behandling i den pågældende kommune.

I forhold til synet på handleplaner fik sagen imidlertid Ankestyrelsen til at ændre sin praksis, så fx fravær af et tilbud om handleplan ikke længere spiller nogen rolle for, om udmålt støtte efter serviceloven vurderes som tilstrækkelig.

mk

Se principafgørelsen.

 

https://www.dknyt.dkartikel/ankestyrelsen-skifter-praksis-for-handleplaners-retskraft