DK Nyt
Amager Bakke vil være CO<sub>2</sub>-neutral i 2025 - med CO<sub>2</sub>-fangst
ARCs projekt med CO2-fangst har potentialet til at blive den teknologi, der kan bane vejen for tilsvarende projekter i andre byer verden over
Foto: Christoffer Regild

Milliardansøgning til EU:
Amager Bakke vil være CO2-neutral i 2025 - med CO2-fangst

Med et fuldskala-anlæg til CO2-fangst satser Amager Bakke på at kunne fange cirka 500.000 ton CO2 årligt og dermed hjælpe København et stort skridt på vej mod at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad.
14. OKT 2020 9.09

KØBENHAVN: Ved udgangen af oktober måned modtager EU's Innovationsfond en ansøgning fra ARC - Amager Ressource Center - om midler til et fuldskala-anlæg til CO2-fangst på Amager Bakke.

Et anlæg, der fra 2025 vil kunne indfange 500.000 ton CO2 årligt fra Amager Bakkes udledning. 

- Vi har i København sat os det ambitiøse mål at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Hvis vi skal det, er vi nødt til at rykke nu for at nå det sidste stykke i mål. ARC's projekt med CO2-fangst har potentialet til at blive den teknologi, der får København i mål og som kan bane vejen for tilsvarende projekter i andre byer verden over og gøre en reel forskel i forhold til byernes CO2-udledning, siger overborgmester Frank Jensen (S).

En CO2-reduktion på 500.000 ton svarer desuden til mere end to pct. af Danmarks ambitiøse klimamålsætning om 70 pct. reduktion frem mod 2030.

- Et projekt, som det vi søger om, ligger fuldstændig i tråd med Københavns og resten af landets klima-ambitioner. Samtidig flugter CO2-fangst med anbefalingerne fra både Paris-aftalen og FN’s klimapanel. Derfor føler jeg mig sikker på, at vi med dette projekt har fat i den lange ende i forhold til den grønne omstilling regionalt, nationalt og internationalt, udtaler ARC's direktør Jacob H. Simonsen, og fortsætter:

- Det er derfor også glædeligt, at regeringen med sin nye grønne forskningspolitik målretter midler til mere forskning i CO2-fangst. Vi har brug for en fokuseret forskningsindsats inden for området, men vi har også brug for regeringens opbakning til projektet.

Første af sin slags

Projektet forventes at kunne stå klar i 2025, hvis regeringen baner vejen med de fornødne rammevilkår. Derudover er projektet afhængigt af støtte, da det er et af de første af sin slags.

ARC ansøger derfor om mellem 0,5-1 mia. kr. i støtte hos EU’s Innovationsfond. Det vil betyde, at 60 pct. af udgifterne til etableringen og driften de første ti år vil være finansieret.

I Københavns eget CO2-regnskab står udledningen i 2018 til 1.548.011 ton. I Energistyrelsens Energi og CO2-regnskab for 2018 er den opgjort til 2.006.544 ton.

https://www.dknyt.dkartikel/amager-bakke-vil-vaere-co-sub-2-sub-neutral-i-2025-med-co-sub-2-sub-fangst