DK Nyt
Allerød kan sænke skatten fra 2013

Allerød kan sænke skatten fra 2013

Kassebeholdningen på knap 80 mio. kr. ser ud til at blive ved med at vokse - og må ifølge regeringsaftalen ikke bruges på service. Erik Lund vil ikke puge
11. NOV 2011 10.58

ALLERØD: Hvis det står til Allerøds borgmester, vil kommuneskatten blive sænket i Allerød kommune allerede fra 2013.

Allerød har igennem de sidste par år gennemført store besparelser og justeret sine serviceudgifter, så de nu matcher kommunens indtægter. Allerød kommunen er blandt de 20 kommuner i Danmark, der har det højeste serviceniveau og er netop kåret til 'landets bedste kommune at bo i'. Det vil en skattenedsættelse ikke ændre på, siger borgmester Erik Lund (K).

Da Allerød kommune bruger alle de penge på service som aftalen imellem Regeringen og KL giver mulighed for, må vi altså ikke forbedre servicen yderligere, også selv om vi har råd til det. Da vi samtidig gennemfører meget store anlægsinvesteringer og renoveringsopgaver i de kommende år, er der heller ikke basis for nye store anlægsinvesteringer.

Vil ikke puge
- Vi har nu fået så meget styr på økonomien, at det er på tide, at tale om at sænke kommuneskatten i Allerød, siger Erik Lund.

- Siden januar 2010 er vores kassebeholdning styrket så meget, at den gennemsnitlige kassebeholdning nu er på knap 80 mio. kr. og den positive udvikling ser ud til at fortsætte. Indenrigsministeriet anbefaler en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 36 mio. kr., men jeg anbefaler derfor en mere robust, gennemsnitlig kassebeholdning på 70-100 mio. kr.

Den aktuelle kassebeholdning ved udgangen af oktober 2010 var på godt 50 mio. kr., hvilket er 50 mio. kr. højere end for et år siden og 100 mio. kr. højere end for to år siden. Så det ser ganske fornuftigt ud, siger Erik Lund.

Vi kan selvfølgelig vælge, at 'puge' yderligere penge sammen i kommunekassen, men jeg synes hellere, at pengene skal blive i borgernes lommer, så de selv kan vælge om de selv vil spare op, eller bruge en skattenedsættelse til yderligere privat forbrug, siger Erik Lund.


Blå linie: Løbende gennemsnit
Lyserød linie: IM's anbefaling minimum = 3 pct. af driftsudgifter
Orange linie: Borgmesterens ønske maximum (100 mio. kr.)
Gul linie: Borgmesterens ønske minimum (70 mio. kr.)

https://www.dknyt.dkartikel/alleroed-kan-saenke-skatten-fra-2013