DK Nyt
Alle lærere og pædagoger skal bruge samme tegn, når de ønsker ro i klassen
Delta-princippet trækker en pædagogisk metode ind i klasselokalet, som alle børn i virkeligheden kan profitere af.
Foto: Aalborg Kommune

Aalborg afprøver ro, struktur og rutiner:
Alle lærere og pædagoger skal bruge samme tegn, når de ønsker ro i klassen

Delta-klasser i Aalborg er inspireret af de såkaldte Nest-klasser i Aarhus tilsat aalborgensisk skolesyn med fokus på fællesskaber for eleverne.

AALBORG: Gl. Hasseris Skole og Stolpedalsskolen i Aalborg afprøver nye Delta-klasser - et forsøg med inspiration fra de såkaldte Nest-klasser i Aarhus, oplyser kommunen.

I Aalborg Kommune betyder det, at der er skabt mulighed for at sammensætte en klasse med fire børn med autismelignende vanskeligheder, som er visiteret til Delta og 12 distriktsbørn, som har ønsket at blive en del af den nye klasse.

Børnene kommer hver dag til at møde ind til en skoledag, hvor hverdagen er bygget op om den ro, struktur, de rutiner og den specialpædagogiske tilgang, som børn med autisme har brug for, men som alle børn kan profitere af i en læringssituation.

- I Aalborg Kommune har vi skabt vores egen model - naturligvis med inspiration fra både Danmark og udlandet. Vi har gennem lang tid indhentet viden og forskning på området og set på de mange positive erfaringer, der blandt andet er fra Nest-klasserne i Aarhus. I samarbejde med vores dygtige medarbejdere på skolerne og i forvaltningen har vi udarbejdet en metode, som passer til den måde, vi driver skole i Aalborg, og til de visioner vi har for fremtidens skole, siger skolerådmand Tina French Nielsen (V).

- Vi ser mange børn, som bliver visiteret til specialtilbud, fordi de ikke trives i den almindelige folkeskoleklasse. Det gælder ikke kun her i kommunen men i hele landet. Og det kan ikke passe, at vi ikke kan indrette vores almene folkeskole, så den bliver langt mere rummelig, og at hverdagen kan tilpasses langt flere børn, end vi oplever i dag. Børn er forskellige og de lærer forskelligt, men alle børn har gavn af faste rammer, strukturer og rutiner - og det er lige præcis det, der bliver vores helt store opgave at massere ind i skoledagen, siger Tina French Nielsen.

En ualmindelig almindelig klasse

De to nye 0. klasser på begge skoler er en helt ny måde at danne skoleklasser på i Aalborg, og den høje grad af struktur, forudsigelighed og to-lærerordning gør, at alle børnene kan være med i undervisningen på lige vilkår.

Eleverne i 0.A på Gl. Hasseris Skole og 0.C på Stolepedalsskolen skal nemlig følge helt de samme læringsplaner, som den øvrige årgang, og ligesom alle børn, der starter i skole, skal de lære at begå sig i fællesskab med andre og finde ud af, hvad der forventes af dem i løbet af skoledagen.

- Børnene i de nye 0.klasser kommer ikke til at opleve, at de er sammensat anderledes end de øvrige klasser, for de kommer til at gennemgå de samme ting i løbet af et skoleår og på begge skoler, kommer der til at være et stort fokus på at skabe et stærkt årgangsfællesskab. Det, der er anderledes ved Delta, er, at vi trækker en pædagogisk metode ind i klasselokalet, som alle børn i virkeligheden kan profitere af, siger Susanne Nielsen, som er chef for Center for Forebyggelse & Fællesskaber hos Skoleforvaltningen.

Hele tanken omkring indsatsen er at videreføre de positive erfaringer, som skolerne og forvaltningen forventer at få, så langt flere elever i folkeskolerne i Aalborg Kommune får gavn af den struktur, der er en del af Delta-klasserne. Et lille eksempel er, at begge skoler allerede nu arbejder med en simpel ting, nemlig at alle lærere og pædagoger skal øve sig i at bruge det samme tegn, når de ønsker ro i klassen.

- Ensartetheden får den betydning, at alle elever uanset årgang ved, hvad der bliver forventet af dem, og møder den samme tilgang fra alle voksne i løbet af en skoledag. På den måde kan vi skabe mere ro i læringssituationerne, fordi alle er enige om at udføre en bestemt handling på en bestemt måde, siger Susanne Nielsen

Stor forældreopbakning til Delta-indsatsen

Både Gl. Hasseris Skole og Stolpedalsskolen, som begge har fået muligheden for at oprette Delta-klasser, har mødt kæmpe opbakning og støtte fra forældrene.

- Vi er ved at vælte bagover af taknemmelighed for, at så mange forældre har søgt om at få deres børn i vores Delta-klasser. Godt nok havde vi forventet positiv respons i forbindelse med opstarten, men den store opbakning, vi er blevet mødt med, viser stor tillid til, at vi som skolevæsen har budt ind på noget, som uden tvivl viser sig at gavne rigtigt mange børn. Med den store tillid følger naturligvis også et stort ansvar, og vi kommer i hvert fald til at lægge os i selen for at skabe nogle gode rammer og læringsrum, som langt flere børn, kan finde sig tilrette i, siger Tina French Nielsen.

De næste tre år bliver der oprettet nye 0. Delta-klasser på de to skoler. Det er hensigten, at de tre årgange kommer til at fortsætte i samme klasse frem til afslutningen af folkeskolen i 9. klasse.

Der vil til enhver tid være to voksne i klassen, der skal arbejde sammen ud fra principperne for co-teaching. Når de professionelle arbejder på denne måde, sikres kvaliteten i samarbejdet omkring undervisningen, idet to forskellige professionelle planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen sammen til gavn for elevernes læreprocesser.

Co-teaching er en samarbejdsform, der har dokumenteret effekt ift. elevers læring og udvikling i relation til udvikling af inkluderende læringsfællesskaber, giver bedre mulighed for at variere læringsmiljøet og opnå bedre mulighed for at respondere på elevernes behov, støtter eleverne i at blive en del af et læringsfællesskab og styrker det flerfaglige samarbejde i skolen.

Delta står for:

  • Deltagelse for alle
  • Ens fremfor forskellige
  • Læring i fællesskab
  • Tryghed i skolelivet
  • Ambitiøs på alles vegne

ka 
 

https://www.dknyt.dkartikel/alle-laerere-og-paedagoger-skal-bruge-samme-tegn-naar-de-oensker-ro-i-klassen