DK Nyt
Alle kvalitetsfondsprojekter skal realiseres

Alle kvalitetsfondsprojekter skal realiseres

VÆKSTPAKKE Regeringen vil udvide lånepuljen til kvalitetsfondsprojekter med 1,6 mia., så alle ansøgninger kan imødekommes

I sit nye vækstudspil foreslår regeringen at imødekomme alle kommunernes ansøgninger til kvalitetsfondsprojekter og dermed udvide lånepuljen med ca. 1,6 mia. kr. i 2012.

Kommunernes samlede ansøgninger til den afsatte lånepulje på 600 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter i kommuneaftalen for 2012 udgør ca. 2,2 mia. kr. og overstiger dermed puljen med 1,6 mia. kr.

70 kommuner får bevilget låneadgang til kvalitetsfondsprojekter. Omkring 2/3 af den ansøgte låneadgang, dvs. ca. 1,5 mia. kr., vedrører investeringer på folkeskoleområdet samt idrætsfaciliteter målrettet børn og unge. De resterende ansøgninger er nogenlunde ligeligt fordelt mellem dagtilbudsområdet og ældreområdet.

Kommunernes ansøgninger om låneadgang til kvalitetsfondsprojekter omfatter eksempelvis:

  • Låneadgang til 256 projekter på skoleområdet, som retter sig mod ca. 140 konkrete skoler.
  • Renoveringer af skoler og daginstitutioner, herunder energirenoveringer og renoveringer som følge af slid, skimmelsvamp, PCB mv.
  • Forbedring og sikring af legepladser ved daginstitutioner.
  • Investeringer i velfærdsteknologi på ældreområdet (fx robotstøvsugere, taleteknologi og PDA'er i hjemmeplejen).

'Udvidelsen af lånepuljen muliggør således et betydeligt løft i investeringerne på disse områder', står der i udspillet.

jos

Foto: http://www.flickr.com/photos/jwthompson2/

https://www.dknyt.dkartikel/alle-kvalitetsfondsprojekter-skal-realiseres