Alle kolonihaver i Odense fredes nu med samme vilkår

Ensartede lokalplanbestemmelser er sigtet med en såkaldt korrigerende fredning.
28. JAN 2020 8.30

ODENSE: Seks kolonihaveforeninger i Odense Ådal er nu blevet omfattet af en såkaldt korrigerende fredning, så alle kolonihaveområder i kommunen får samme lokalplanbestemmelser, fremgår det af en fredningsnævnsafgørelse. Det fredede område omfatter cirka 57 hektar.

Fredningsforslaget kom fra kommunen og gik derudover ud på at fastholde områderne til kolonihaver, sikre det grønne netværk langs Odense Å, forbedre miljøforholdene og medvirke til at opfylde målsætninger for to Natura 2000-områder.

Af afgørelsen - fra Fredningsnævnet for Fyn -  fremgår det blandt andet, hvordan der har været ret forskellige retningslinjer i bebyggelserne. I et område var bebyggelsesprocenten max. otte, i et andet ti pct. og et tredje område var den ti pct. med et drivhus oveni. Fremover bliver der tale om en bebyggelsesprocent på 15 pct.  - dog max. 60 kvadratmeter - ligesom der kan opføres et drivhus, legehus, og en pavillon med et samlet areal på 28 kvadratmeter på hvert lod.

Udover de naturmæssige elementer i fredningen gælder den nye fredning også at sikre de kulturhistoriske kvaliteter, landskabelige og geologiske interesser, bynære arealer og god tilgængelighed via et stinet for byens borgere og turister under hensyntagen til plante- og dyreliv.

 

 

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/alle-kolonihaver-i-odense-fredes-nu-med-samme-vilkaar