Alle entrepenøropgaver i Ikast-Brande konkurrenceudsættes

KORT NYT6. JAN 2020 15.56

IKAST-BRANDE: Samtlige opgaver fra Ikast-Brande Kommunes entreprenørafdeling skal nu konkurrenceudsættes, fremgår det af byrådsreferatet. Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer mod Socialdemokratiets seks. Samlet set løber entreprenørafdelingens årlige budget op i cirka 47 mio. kr. Den totale udbudsprocent i dag, når man ser på den samlede opgaveportefølje inden for veje og grønne områder er på 45,5.

De borgerlige partier forventer ifølge Horsens Folkeblad en besparelse på øvelsen, mens Socialdemokraterne frygter, det er spild af penge, og at fleksibiliteten kan gå tabt. På baggrund af en anbefaling fra entreprenørafdelingens MED-udvalg erklærede Socialdemokratiet sig i byrådet enig i, at det er bedre at sende alle afdelingens opgaver i udbud samlet i stedet for i mindre bidder, når der nu engang er et flertal for at konkurrenceudsætte området.

Birthe Sørensen (S), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget, fremhævede samarbejdet mellem entreprenørafdelingen og arbejdsmarkedsafdelingen, som i mange år har haft stort udbytte af at ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet i forskellige typer skåne- og nyttejob, og så hellere den halve million, der i første omgang skal bruges på at beskrive entreprenørafdelingens arbejdsopgaver, brugt på trafiksikkerhed og cykelstier.

ka
 
 
 
 
 

https://www.dknyt.dkartikel/alle-entrepenoeropgaver-i-ikast-brande-konkurrenceudsaettes