DK Nyt

Albertslund prøver noget nyt: enighed om budgetaftalen

Udligningsreformen letter økonomien, så der er lidt til det hele.
29. SEP 2020 15.45
TEMA: Budget 2021

ALBERTSLUND: Efter mange år med vekslende flertaller i både bredde og politiske kulører er der denne gang for første gang i umindelige tider enstemmig opbakning til budgetaftalen for 2021. Alle otte partier og alle 21 byrådsmedlemmer er med.

Enigheden har fået medvind af kommunens "relativt gunstige økonomiske position", som den kaldes i aftaleteksten, efter at udligningsreformen resulterede i "en svag stigning i kommunens indtægter." Disse spredes i budgetaftalen jævnt ud over velfærdsområderne.

På anlægssiden er der hen over budgetåret, overslagsårene og et ekstra år (2025) afsat i alt 92 mio. kr. til projektering og opførelse af tre nye institutioner. Først i næste budgetproces skal der tages nærmere stilling til udviklingen af Coop Danmarks arealer til en ny bydel.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF, De Konservative, Venstre, Alternativet og De Radikale. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt i byrådsmøde 6. oktober.

 

Se budgetaftalen.

 

https://www.dknyt.dkartikel/albertslund-proever-noget-nyt-enighed-om-budgetaftalen