DK Nyt

Akutlægebil må stoppe

Midtjyske læger utilfredse med at blive sendt ud til unødvendige opgaver
KORT NYT12. JUN 2012 11.15

MIDTJYLLAND: Akutlægebilen i Holstebro bemandes med læger, som samtidig har vagt på det lokale sygehus. Tidligere har de selv besluttet, om de ville rykke ud til konkrete alarmer.

Efter at Region Midtjyllands AMK-vagtcentral er gået over til at anvende disponeringsværktøjet Dansk Indeks for Akuthjælp, er det imidlertid vagtcentralen, som besluttet, hvornår lægerne skal rykke ud. Det er lægerne utilfredse med og vil ikke længere bemande autlægebilen. De mener, at de sendes af sted til for mange alarmer, hvor der reelt ikke er brug for lægehjælp oplyser DR Midt&Vest.

Region Midtjylland er nu i gang med at undersøge alternative løsningsmodeller for det akutte beredskab i Holstebro. En mulighed er at anvende samme model som i Herning. Her har regionen har besluttet at etablere en fast bemandet akutlægebil fra årsskiftet, men samtidig nedlægge den hidtidige sygeplejerskebemandede akutbil.

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/akutlaegebil-maa-stoppe