DK Nyt
Akutbil får døgnbemanding efter hård kritik

Akutbil får døgnbemanding efter hård kritik

Lægerne i Holstebro skal ikke længere rykke ud med akutbilen, når de har vagt på sygehuset
27. JUN 2012 14.36

MIDTJYLLAND: Dårligt samarbejde mellem alarmcentral, ambulancepersonale, læger og sygeplejersker resulterer nu i en omlægning af det præhospitale beredskab i den vestlige del af Region Midtjylland. Det besluttede regionens forretningsudvalg tidligere i dag.

Det betyder bl.a., at Holstebros akutlægebil fra august skal være døgnbemandet frem for, at lægerne – som det er tilfældet i dag – skal køre ud, mens de er på vagt på sygehuset. Samtidig nedlægges den akutbil, som sygeplejersker indtil nu har kørt ud i.

- Når vi ændre ordningen, er det, fordi lægerne har opsagt aftalen, og fordi vi fra regionens side insisterer på, at der skal være det nødvendige beredskab, siger fungerende regionsrådsformand Bente Nielsen (SF) til dk-sundhed.

Beslutningen kommer efter, at en undersøgelsesgruppe har givet en hård kritik af arbejdsgangene og kommunikationen mellem alarmcentral, sygeplejersker og ambulancebehandlere i den præhospitale enhed i Holstebro.

Undersøgelsen viser bl.a., at lægerne i flere tilfælde ikke er kommet ud til en melding om hjertestop, og læger og sygeplejersker i det hele taget træffer afgørelser om udrykninger på et for spinkelt grundlag.

Den nye ordning er midlertidig og varer indtil 31. december 2012. Derefter skal regionsrådet tage stilling til en permanent ordning.

https://www.dknyt.dkartikel/akutbil-faar-doegnbemanding-efter-haard-kritik