DK Nyt

Aftale med FOA giver fuld løn under uddannelse til meritpædagogstuderende

Et samarbejde mellem VIA University College, Bupl, FOA, Børn og Unge og Jobcenter Aarhus skal sikre flere uddannede pædagoger i fremtiden.

AARHUS: Til september begynder 51 medarbejdere fra kommunens dagtilbud, skole/SFO og fritids- og ungdomsskoleområdet på meritpædagoduddannelsen, oplyser Aarhus Kommune til DK Nyt.

Medarbejderne er pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og klubmedarbejdere med mindst to års pædagogisk erfaring. Et samarbejde mellem VIA University College, Bupl, FOA og Børn og Unge  og Jobcenter Aarhus, som blev søsat sidste år, gør det muligt for Aarhus Kommune at sikre en fødekæde ind til de pædagogiske stilllinger, der skal besættes i fremtiden. 

De nye studerende er sikret deres nuværende løn gennem hele uddannelsesperioden via en aftale mellem kommunen og FOA. Af aftalen følger også, at de ikke behøver at gå på orlov det første år, der er berammet som fuldtidsstudie. Med den tidligere ordning kunne studerende søge SVU, Statens Voksenuddannelsesstøtte, der svarer til ca. 60 pct. af dagpengesatsen. Men det betød, at flere ikke havde råd til at tage uddannelsen.

Yderligere sikrer en aftale med Bupl, at medarbejdere ikke går ned i løn, når de efter uddannelse bliver ansat som pædagoger. Det ville ellers kunne forekomme, fordi nogle af de pædagogiske assistenter, der tager meritpædagoguddannelsen, ligger på så højt et løntrin, at deres assistentløn er højere end en nyuddannet pædagogs.

Model med dobbeltmuligheder

Initiativet til at uddanne pædagogisk personale opstod i Børn og Unge, fordi man kunne se, at der var for få medarbejdere, der valgte merituddannelsen. Da jobrotation tidligere har været brugt i forbindelse med andre projekter for medarbejderudvikling i kommunen, tog Børn og Unge kontakt til Jobcenter Aarhus for at se på muligheden for, at medarbejderne kunne modtage deres sædvanlige løn i stedet for at tage orlov.

Samtidig skal rotationsvikarer tage over for medarbejderne under uddannelsen, hvorfor modellen også er en mulighed for ledige til at afprøve det pædagogiske fag. Det spiller yderligere ind i problemstillingen omkring manglen på uddannet pædagogisk personale, da modellen dermed giver mulighed for at tiltrække ledige, som måske ender med at blive fastansat efter vikariatet og efter nogle års erfaring selv har muligheden for at blive uddannet pædagog eller pædagogisk assistent.

Første hold godt i gang, flere på vej

Sidste år startede 30 medarbejdere under ordningen, og alle fortsætter på andet år af uddannelsen 1. september. Kommunen fik midler fra den Kommunale Kompetencefond til dækning af studiegebyr og materialer, og er i gang med at ansøge for dem, der starter i år.

Forventningen er, at der til september næste år vil være 50-60 yderligere medarbejdere, som gerne vil i gang med meritpædagoguddannelsen. Her er det også meningen, at der skal oprettes en merit for akademikere, bachelorer og erhvervsbachelorer, som kunne tænke sig at skifte spor og blive meritpædagog på to et halvt år.

Allerede til foråret regner Børn og Unge med at kunne sende et hold på 25 pædagogmedhjælpere på pædagogassistentuddannelsen på merit (EUV1), også med samme løn under hele uddannelsen.

https://www.dknyt.dkartikel/aftale-med-foa-giver-fuld-loen-under-uddannelse-til-meritpaedagogstuderende