DK Nyt
Afslag til næsten-60-årig kom til at koste

Afslag til næsten-60-årig kom til at koste

Kommune må nu bøde for at skrive i afslag på medhjælperstilling, at jobbet gik til en ung, der ønsker at videreuddanne sig
20. APR 2012 8.30

Af Knud Abildtrup, [email protected]

'Vi har haft et stort og velkvalificeret felt at vælge iblandt og vi har, som beskrevet i stillingsopslaget, blandt andet vægtet en ung ansøger som ønsker at bruge dette job, som et springbræt til at videreuddanne sig indenfor faget'.

Den formulering i et standard-afslag til ansøgerne på en pædagogmedhjælperstiling udløste en klage fra en af de forbigåede, der mente sig fravalgt på grund af alder. Og Ligebehandlingsnævnet har nu givet klageren medhold.

Klageren, der nærmer sig de 60 år, påberåbte sig forskelsbehandling på grund af alder, da hun fik afslag på en stilling som pædagogmedhjælper, med henvisning til at institutionen foretrak en ung ansøger.

Institutionen medgav, at udtrykket 'ung ansøger' er en uheldig formulering i afslaget, men at alder på trods heraf ikke havde været et kriterium.

Kvinden kunne ikke se andet, end at institutionen også har lagt vægt på alder, idet det jo direkte fremgik. At institutionen har vægtet en 'ung ansøger' bestyrkes endvidere af, at institutionen netop ansatte to personer på henholdsvis 18 og 21 år.

Koster 25.000 kr.
Kommunen har forklaret, at den foretrækker ansøgere, der ønsker at uddanne sig indenfor området - et sagligt/fagligt ønske om, at kommunen/institutionen har det bedst mulige uddannede personale til de pædagogiske stillinger.

Nævnet lagde vægt på formuleringen 'vægtet en ung ansøger' og mente, at alder har indgået som i hvert fald et af de momenter, der er lagt vægt på ved fravalget af kvinden.

Kommunen har dermed ikke løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke er krænket. Så kvinden fik medhold i sin klage, mens kommunen skal betale hende en godtgørelse på 25.000 kr.

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/afslag-til-naesten-60-aarig-kom-til-at-koste