DK Nyt
Affald skal ses som ressourcer - men hvordan

Affald skal ses som ressourcer - men hvordan

I fremtiden skal vi forebygge affald og genanvende mere. AGORA har på dagsordenen, hvordan borgerne kan motiveres til den sag
30. JAN 2012 8.58

Af Camilla Boyhus Madsen, [email protected]

Danskerne smider stadig i stor stil affald på gaden og dåser i husholdningsskraldet. Men ressourcerne er knappe og ved at forbrænde affald, der kunne have været genanvendt, går vi glip af kostbare råstoffer. Ifølge en rapport fra Miljøstyrelsen fra 2011 bliver 16 pct. af dagrenovationen genanvendt, mens 83 pct. blev ført til forbrænding og mindre end 1 pct. blev deponeret. Borgene skal blive bedre til at sortere deres affald, så mere kan genanvendes. Debattørerne på Agora giver bud på, hvordan man kan motivere borgerne til bedre affaldshåndtering.

Laila Pawlak, Founder and chief experience officer I DARE2 anerkender, at skrald ikke er noget, der får danskerne op af stolene:

- Affald er som udgangspunkt super kedeligt. Som når vi finder ud af, at vi skal have flere grimme skraldespande stående i førnævnte indkørsel, skal betale for (måske) at bruge genbrugspladserne eller bliver mindet om, at alt affaldet alligevel bare bliver blandet sammen.

Derfor er særligt to ting afgørende, nemlig at det er nemt og at borgerne forstår meningen med sorteringsgalskaben:

Vi forstår dybest set ikke, hvad der sker med affaldet, når vi har smidt det ud eller hvad effekten er. Så hvis vi skal gøre os umage med at kildesortere det, så vil vi vide hvorfor. Derfor er feedback loops vigtige - dvs. eksempler på den betydning det har at kildesortere. Når vi gør A, sker der B. Sæt eksemplerne på affaldsspanden, på skraldevognen, på genbrugspladsen - der hvor vi er modtagelige, skriver Laila Pawlak der har observeret og interviewet en række borgere om deres forhold til skrald.

Fra affald til værdi
I Skanderborg og Odder Kommune viser indsamlingstal, at alt for mange genanvendelige emballager ender i forbrændingsanlægget. De to kommuner har derfor iværksat en mission fortæller miljø- og kvalitetschef hos Renosyd Inga Rossen:

- Fra 1. maj 2012 kan Odder og Skanderborg Kommuners borgere komme af med deres metal-, plast- og glasemballager hjemme hos sig selv: Vi tømmer beholderne, kører emballagerne til et sorteringsanlæg, og her fra bliver de sendt videre til genanvendelse. På den måde kan vi sammen med vores kunder - vores værdiagenter - gå fra affald til værdi.

Laila Pawlak påpeger, at der udover den konkrete værdi i at genanvende affald også ligger en symbolsk værdi:
- Med en smule snilde og oprigtig interesse for kunderne og deres oplevelser med affald kan affaldssortering komme med på tjeklisten over de BE-GOOD-aktiviteter, som kunderne prioriterer, såsom ejerforeningens loppemarked, de økologiske æg, landsindsamlingen og det frivillige arbejde i fodboldklubben.

Hvordan kan man motivere borgerne til at behandle deres affald som en ressource?
Deltag i debatten her.

https://www.dknyt.dkartikel/affald-skal-ses-som-ressourcer-men-hvordan