DK Nyt
Affald kan blive biogas - men brændes af

Affald kan blive biogas - men brændes af

Vi smider hvert år 1,3 millioner ton nedbrydeligt affald ud, som bliver brændt af, selv om det kunne gøre mere nytte
25. APR 2012 11.44

Tallet fremgår af en rapport I Miljøstyrelsen. Rapporten er endnu ikke offentliggjort, men Ingeniøren har fået indsigt i tallene.

Det fremgår af rapporten, at der alene fra almindelige køkkener kasseres 725.000 ton, som kunne blive biogas. Men stort set alt køkkenaffald bliver i dag brændt af.

Seniorforsker og biogasekspert Henrik B. Møller fra Aarhus Universitet anslår energiindholdet i affaldet til at udgøre et sted mellem 2 og 4 petajoule. Til sammenligning producerede Danmark i 2010 biogas med et energiindhold på 4,3 petajoule, tilstrækkeligt til at forsyne 58.000 husstande med varme og el.

Køkkenaffaldet kan dog gøre langt mere nytte, hvis det bliver blandet med gylle. Det vil også være en stor fordel for miljøet. Henrik B. Møller mener, at det med fordel kan ske i et forhold med 75 pct. gylle og 25 pct. køkkenaffald.

 

bi

https://www.dknyt.dkartikel/affald-kan-blive-biogas-men-braendes-af