DK Nyt
Ærø på vej mod 120 pct. selvforsyning med el fra vindkraft

Ærø på vej mod 120 pct. selvforsyning med el fra vindkraft

Den lille ø-kommmmune fik i weekenden overrakt Dansk Vindmølleforenings årlige vindmøllepris for en ganske særlig indsats

Danmarks Vindmølleforenings formand Kristian Jakobsen overrakte på foreningens årsmøde i lørdags 12. marts Vindmølleprisen 2011 til borgerne på Ærø. Ærø-borgerne var reprælsenteret af formanden for Ærø Vind, Jesper Balslev.

Danmarks Vindmølleforenings årlige vindmøllepris gives for en helt særlig indsats for vindkraft.

- I dette år, hvor både regering og opposition nu peger på en stor vindkraftudbygning de kommende år, har vi med vindmølleprisen 2011 ønsket at sætte fokus på Ærø som et godt eksempel, sagde Kristian Jakobsen.

Ærø Vind er nu er på vej med 3 stk. 2 MW møller, der ventes rejst i 2011. Salg til beboere på Ærø af andele i de kommende møller er gennemført som VE-loven foreskriver, men det særlige på Ærø er, at ikke kun 20 pct. har været udbudt, men alle 100 pct. Og samtlige andele i de nye møller er solgt på Ærø.

Ærø-boerne rejste også møller i 1985 og 2002. Også her var initiativet lokalt og møllerne 100 pct. ejet af folk på Ærø.

Med de nye møller vil Ærø nå en dækningsgrad af el produceret med vindkraft, der svarer til 120 % af øens elforbrug.

- Hermed går Ærø foran på mere end én måde. "Danmarks Vindmølleforening vil med Vindmølleprisen 2011 til Ærø pege på, at lokalt initiativ sammen med lokalt ejerskab og ansvar er en stærk drivkraft for omstillingen til vindkraft, sagde fiormanden for Dansk Vindmølleforening Kristian Jakobsen ved prisoverrækkelsen i lørdags.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/aeroe-paa-vej-mod-120-pct-selvforsyning-med-el-fra-vindkraft