DK Nyt
AE: Husk at regne motorvejenes afledte effekter med
Motorvejsprojekter er delvist selvfinansierende, hvis man regner dynamiske effekter med, mener AE.
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

AE: Husk at regne motorvejenes afledte effekter med

Investering i infrastruktur giver penge tilbage i statskassen, viser beregninger på tre projekter fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
5. JUL 2021 9.30

Selvom det er dyrt at bygge fx ny motorvej, tjener en del af udgiften sig ind igen.

Det når Arbejderbevægelsens Erhvervsråd frem til i tre regneeksempler. De viser, at 30 pct. af investeringerne i den tredje Limfjordsforbindelse, tredje etape af Kalundborgmotorvejen og tredje etape af Frederikssundsmotorvejen kommer tilbage i statskassen set over projekternes levetid via såkaldte dynamiske effekter.

De består fx i, at investeringerne reducerer folks rejsetid og virksomhedernes omkostninger og dermed øger arbejdsudbuddet, produktiviteten og statens skatteindtægter.

Alle tre projekter er del af den store infrastrukturplan fra sidste uge. Analysen viser, at de tre projekter øger BNP med 840 mio. kr. på sigt og arbejdsudbuddet med 210 fuldtidspersoner.

- Det er store beløb, der er i spil i infrastrukturplanen, men man skal huske på, at statskassen med investeringerne skaber en masse indtægter i mange år fremover. Hvis man regner skatteindtægter og det hele med, falder prisen på de her projekter markant. Projekterne er delvist selvfinansierende, siger Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Regnes ikke med

Han kritiserer, at Finansministeriet ikke regner dynamiske effekter med, når det gælder infrastruktur.

- Når det kommer til skattelettelser, medtager Finansministeriet altid de dynamiske effekter af udgifterne, hvor man antager, at folk arbejder mere, når man sænker en skat eller afgift. Men når det kommer til offentlige investeringer i infrastruktur, medregner man ikke de dynamiske effekter, selvom det er åbenlyst, at forbedrede jernbaner og veje vil øge aktiviteten i samfundet og generere skatteindtægter, siger han.

Ifølge AE er selvfinansieringsgraden for de tre projekter:

  • Tredje Limfjordsforbindelse: 19 pct.
  • Kalundborgmotorvejens 3. etape: 23 pct.
  • Frederikssundsmotorvejens 3. etape fra Tværvej til Frederikssund: 47 pct.

Til sammenligning er selvfinansieringsgraden for udvalgte politiske tiltag ifølge AE:

  • Lavere bundskattesats: 7 pct.
  • Lavere registreringsafgift: 29 pct.
  • Lavere topskattesats: 33 pct.

Se hele analysen her.

ak

https://www.dknyt.dkartikel/ae-husk-at-regne-motorvejenes-afledte-effekter-med