DK Nyt

Aarhus vil gøre det nemmere at udskyde skolestart

KORT NYT2. NOV 2020 11.21

AARHUS: Aarhus vil give bedre muligheder for, at skolebørns start kan skydes et år. Det oplyser kommunen. Et forslag til byrådet lægger op til, at skoleledere fremover som udgangspunkt skal imødekomme forældrenes ønske om skubbe skolestarten i et år.

- Forældre kender deres barn bedst, og derfor skal forældrene have en stærkere stemme, når der skal træffes beslutning om give et barn et ekstra år i børnehaven. Et ekstra år kan være med til at gøre børnene mere modne og klar til en god skolestart, siger børn- og ungerådmand Thomas Medom (SF), der står bag forslaget.

Autismeforeningen, ABA-foreningen og Aarhus Forældreorganisation er positive over for og støtter forslaget i en høring. Også Århus Lærerforening og Skolelederforeningen, der anerkender forslagets intention og peger på vigtigheden af inddragelse af og dialog med det pædagogiske personale. Ifølge folkeskoleloven kan alle børn få skolegangen udsat et år og dermed først optages i 0. klasse det år, hvor de fylder syv år. Beslutningen træffes af skolelederen på den lokale skole efter dialog med forældrene og efter en konkret, individuel vurdering, som både skole og dagtilbud inddrages i.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/aarhus-vil-goere-det-nemmere-at-udskyde-skolestart