DK Nyt

Aarhus sporer unges trivsel og sundhed

Ungeprofilen finder de steder, hvor der skal sættes ind over for blandt andet ensomhed hos unge 15-24-årige.
27. MAR 2021 14.00

AARHUS: Aarhus kan for første gang få et billede af unges sundhed og trivsel, efter at 2.357 unge aarhusianere har svaret på spørgsmål om blandt andet deres søvnvaner, rygning og ensomhed. Resultatet er endt i Ungeprofilen. 

Der er mange positive tendenser, lyder det fra kommunen, men den viser også problematikker. Det kræver fælles handlekraft og samarbejde med ungdomsuddannelserne. 

- De fleste unge har det godt og trives, men jeg er bekymret for især ensomheden, der vokser. Mere end hver femte føler sig ikke, eller kun en gang imellem, som en del af det sociale fællesskab på uddannelsen. Der er kommet ekstra fokus på ensomhed her under corona – men det er desværre en udvikling, der har været i gang længe. Vi har et meget stort fælles ansvar for at få løftet alle unge ind i fællesskabet, siger Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge.

Resultaterne viser nemlig, at 11 pct. af de unge føler sig ensomme, og 37 pct. har sagt nej til at deltage i en fest, fordi de ikke har lyst til at drikke alkohol.

- Ungeprofilen kan give os et fingerpeg om, hvor og hvordan vi sætter tidligt ind over for begyndende udfordringer og mistrivsel blandt de unge, siger social- og beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz (S). 

Rygningen falder

Der er positive tendenser at spore i forhold til rygning i kommunen. Otte pct. af de unge angiver, at de ryger dagligt. Tal fra Sundhedsstyrelsen om danskernes rygevaner viser også på landsplan et fald blandt unge, der ryger dagligt fra 13 pct. i 2019 til ti pct. i 2020. 

- Det er dejligt at se, at færre unge ryger. Men jeg ærgrer mig over, at så mange unge har følt sig nødsaget til at sige nej til sociale arrangementer, fordi de ikke ville drikke alkohol. Vi har stadig meget arbejde foran os i samarbejde med de unge, uddannelsesinstitutionerne og nattelivet for at sikre en bedre alkoholkultur og det gode ungeliv, siger Jette Skive (DF), rådmand i Sundhed og Omsorg. 

Nu skal kommunen få handling ud af svarene i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne. Derfor er alle byens ungdomsuddannelser inviteret til dialogmøde, hvor resultaterne af Ungeprofilen præsenteres og skaber afsæt for en videre udvikling af trivsels- og sundhedsfremmende initiativer. 

 

Om ungeprofilen 
Ungeprofilen er en spørgeskemaundersøgelse gennemført i flere kommuner på tværs af landet. Aarhus Kommune har udvalgt en række spørgsmål og sendt disse til kommunens unge i samarbejde med ungdomsuddannelserne og Den forberedende grunduddannelse (FGU). 

I alt har 2.357 unge i alderen 15-24 år svaret på undersøgelsen, svarende til 25 pct. af alle unge der går på en ungdomsuddannelse i Aarhus Kommune. Undersøgelsen rummer spørgsmål om de unges hverdag i og uden for uddannelsen og belyser blandt andet trivsel, ensomhed, rygning og alkohol.

Kilde: Aarhus Kommune

https://www.dknyt.dkartikel/aarhus-sporer-unges-trivsel-og-sundhed