DK Nyt
Aarhus privatiserer rengøring og sparer millioner

Aarhus privatiserer rengøring og sparer millioner

Udbud af rengøring på en række aarhusianske folkeskoler betyder en årlig besparelse på ca. 32 mio. kr.

AARHUS: Kommunen har afsluttet sin konkurrenceudsættelse af rengøring på aarhusianske folkeskoler. Resultatet af udbuddet er en netto-besparelse for skolerne på i alt ca. 32 mio. kr. om året. Et resultat, rådmand Kristian Würtz (S) umiddelbart er tilfreds med.

- Med resultatet får skolerne en hjælpende hånd i en vanskelig periode. Budgettet for 2012 indebærer, at der behov for yderligere effektiviseringer i 2013 og 2014 for at oprette en fælles innovationspulje og en buffer til uforudsete udgifter. Med besparelsen er der mulighed for at finde skolernes andel uden at berøre kerneopgaven, men det vil naturligvis bero på den lokale prioritering i sidste ende. Jeg vil derfor indkalde skoleledere og de faglige organisationer til videre drøftelser om det, siger Kristian Würtz.

Såvel Søren Aakjær, formand for Århus Lærerforening, som Stefan Møller Christiansen, formand for Århus Skolelederforening, tager positivt imod invitationen, og ser frem til at drøfte initiativet nærmere.

Baggrunden for udbuddet er, at Aarhus Byråd i forbindelse med budget 2011 besluttede at konkurrenceudsætte skolerengøringen i forlængelse af tidligere udbud af rengøring på dagtilbuds- og skoleområdet i 2009.

Compass og Elite
43 skoler har været omfattet af den seneste udbudsrunde, hvoraf 39 skoler selv har haft rengøringspersonale ansat. Udover besparelsen på ca. 32 mio. kr. ligger en besparelse på 10 mio. kr., som byrådet har forudsat for udbuddet, og som er regnet ind i budgetterne. I udbuddet er fastholdt samme rengøringsstandard, som ligger til grund for skolernes rengøring i dag.

Med udbuddet overtager Compass Group Danmark A/S rengøring på 40 skoler, mens Elite Miljø A/S overtager rengøring på tre skoler pr. 1. januar 2012.

Aarhus Kommunes udviklingspolitik betyder, at skolernes ca. 250 rengøringsassistenter nu skal tage stilling til, om de ønsker at blive virksomhedsoverdraget eller være omfattet af udviklingspolitikkens muligheder. Afklaringen heraf beror på nærmere drøftelser med medarbejderne.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/aarhus-privatiserer-rengoering-og-sparer-millioner