DK Nyt
Aarhus forventer 100 mio. kr.

Aarhus forventer 100 mio. kr.

Aarhus vil have en fjerdedel af en indholdet i en ny pulje, som skal hjælpe kommuner med sociale problemer
24. MAJ 2012 8.51

AARHUS: Med aftalen mellem regeringen og EL om ændringer i det kommunale udligningssystem, bliver der oprettet en ny social særtilskudspulje på 400 mio. kr. årligt. Borgmester Jacob Bundsgaard (S) forventer, at Aarhus vil blive tilgodeset med 100 mio. kr. fra puljen. Det oplyser kommunen.

Den 16. maj blev der indgået aftale mellem regeringen og Enhedslisten om en række ændringer i det kommunale udligningssystem. Ændringerne indebærer et tab for Aarhus Kommune på ca. 60 mio. kr. årligt fra 2013 og frem. Udover ændringerne i selve udligningssystemet etableres der med aftalen bl.a. en ny social særtilskudspulje på 400 mio. kr. årligt. Puljen skal bruges til tilskud til kommuner, som i visse dele af kommunen har en overrepræsentation af borgere på overførselsindkomster eller med sociale problemer af forskellig karakter.

- De politiske aftaler, der er lavet om beskæftigelsestilskuddet og udligning, har betydet massive tab for Aarhus Kommune. Jeg har derfor en klar forventning om, at Aarhus' ansøgning vil blive særdeles positivt modtaget af ministeriet – en andel på 100 mio. kr. fra puljen betragter jeg som fuldt ud rimeligt, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Baggrund:
Samlet set forventes det, at Aarhus Kommune på baggrund af de to indgåede politiske aftaler vil lide et tab på ca. 110 mio. kr. fra 2013 og frem. Herudover skal Aarhus Kommune – sammen med landets øvrige kommuner – via bloktilskuddet finansiere de forskellige puljer mv. som etableres som følge af regeringens aftale med Enhedslisten. De endelige beløb vil først kunne opgøres, når indholdet af aftalerne er kendt i detaljer.

 

https://www.dknyt.dkartikel/aarhus-forventer-100-mio-kr