DK Nyt

Aarhus-budget opruster kraftigt på plejehjemsområdet

Flere penge og flere hænder til plejehjemmene efter sommerens tv-dokumentar. Venstre sagde nej til mere skat og står udenfor.
18. SEP 2020 10.14
TEMA: Budget 2021

AARHUS: Plejehjemsområdet spiller en stor rolle i Aarhus' budgetaftale for 2021, som kun Venstre på grund af den indbyggede skatteforhøjelse står udenfor. Med den velkendte TV2-dokumentar som bagtæppe rummer budgetaftalen forbedringer på plejehjemsområdet for i alt 65 mio. kr. årligt.

16 mio. kr. går til kvalitetssygeplejersker og serviceassistenter, der skal højne standarden for henholdsvis pleje og rengøring og frigive sosu-tid til omsorgsopgaver. Derudover går 15 mio kr. målrettet til opnormering af sosu-personale, hovedsageligt for at give mere tid til omsorg på plejehjemmene om aftenen og i weekenden.

Til mere ledelse på de største plejehjem og til kompetenceudvikling for alle medarbejdere afsættes syv mio. kr., der blandt andet skal målrettes pårørendekontakt, og yderligere to mio. kr. til at styrke pårørendesamarbejdet på plejehjemmene.

Endelig er der fem mio. kr. til at indføre omsorgstid i hjemmeplejen, så der blandt andet fås større fleksibilitet i de daglige opgaver og tid til at løse uforudsete opgaver uden for den visiterede tid.

Gældsafvikling på pause i fire år

Også socialområdet får et solidt løft på 40 mio. kr. årligt, og på grund af coronakrisen afsættes 30 mio. kr. årligt i 2021 og overslagsårene til en endnu ikke nærmere defineret erhvervsindsats. Den finansieres ved at sætte kommunens gældsafvikling på pause i fire år.

Budgetaftalen indebærer en skatteforhøjelse på 0,11 procentpoint i 2021 og yderligere 0,01 procentpoint i 2022, hvilket nøje svarer til det tab, som udligningsreformen påfører Aarhus. Beløbet - både tabet og den kompenserende ekstra skatteindtægt - er 68 mio. kr. i 2021.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, SF, De Radikale, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og De Konservative samt løsgænger Dorthe Borgkvist (eks-S), i alt 25 af byrådets 31 mandater, mens Venstre står udenfor. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på Aarhus Byråds møde 7. oktober.

 

Se budgetaftalen.

 

https://www.dknyt.dkartikel/aarhus-budget-opruster-kraftigt-paa-plejehjemsomraadet