DK Nyt
Aarhus bliver snart en skov rigere

Aarhus bliver snart en skov rigere

Med opkøb af godt 27 hektar er det første skridt til anlæg af en ny kommunal skov mellem Beder og Malling nu taget
25. AUG 2011 14.24

AARHUS: Aarhus Byråd har tidligere godkendt opkøbet af 27 hektar mellem Beder og Malling, der skal anvendes til en ny skov, men i dag blev handlerne formelt afsluttet med en kendelse fra Jordfordelingskommissionen for Region Midtjylland Øst. Der var ingen indsigelser, oplyser kommunen.

Skoven skal dels skabe nye friluftsmuligheder for indbyggerne, dels beskytte vigtige drikkevandsressourcer. I de tre byer Beder, Malling og Mårslet bor der i dag 15.000 indbyggere, men i løbet af de kommende 20 år ventes befolkningstallet fordoblet til 30.000. Det svarer til en by som Slagelse eller Hillerød.

- Det stiller nye krav til såvel friluftsmuligheder som rent drikkevand. Skovrejsning kan sikre begge dele. Den nye skov mellem Beder og Malling vil beskytte vigtige grundvandsmagasiner, der findes i området, og da skove samtidig er aarhusianernes foretrukne friluftsområder, så får vi dobbelt op for pengene, siger rådmand Laura Hay (V).

For kommnede generationer
Regnvand er som regel 35 - 50 år om at trænge ned til grundvandet.

- Det er derfor vigtigt, at vi handler nu. Vi har et ansvar for at sikre tilstrækkeligt med rent drikkevand til kommende generationer, siger rådmanden.

Det er forhåbningen, at skoven i de kommende år gradvist kan udvides til en endnu større skov, i takt med at nye arealer inden for skovrejsningsområdet kommer til salg.

Det er planen, at de første træer plantes i efteråret 2012.

jos

https://www.dknyt.dkartikel/aarhus-bliver-snart-en-skov-rigere