DK Nyt

Aalborg vil være problemknuser for landets forstæder

Aalborg Kommune lancerer nu en international projektkonkurrence, der skal danne baggrund for en bæredygtig udvikling af det østlige Aalborg

AALBORG: I form af en stor, international projektkonkurrence om udvikling af det østlige Aalborg ønsker Aalborg Kommune at gennemføre innovative, konkrete og realistiske løsninger på udfordringerne i fremtidens forstæder.

Målet er at bidrage til debatten om udvikling af fremtidens forstæder og samtidig få en række kvalificerede forslag til, hvordan der skabes mest mulig værdi og synergi mellem kommende offentlige og private investeringer.

Konkurrencen, der går under navnet 'City in between' - Det østlige Aalborg, strategier for en international og bæredygtig forstad', blev skudt i gang med et EU-udbud den 17. november 2011 og er en del af Realdanias kampagne Fremtidens forstæder.

- Byområdet i det østlige Aalborg er et rigtig godt eksempel på et forstadsområde med en række store udfordringer - men også potentialer - for bæredygtig udvikling. Der er store investeringer som skal koordineres, funktionelle enklaver som ligger adskilt af store vejanlæg, monotome boligområder og mangel på gode sociale mødesteder. Vi håber med konkurrencen at se nytænkende bud på bl.a. forstadens boformer, bæredygtig transport og multifunktionelle mødesteder kombineret med områdets potentialer, bl.a. når det gælder styrkelse af internationale viden-erhverv og viden-medarbejdere, siger Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania.

Fremtidens Forstæder
Projektkonkurrencen i Aalborg er en del af Realdanias kampagne 'Fremtidens Forstæder'. Her er seks demonstrationsprojekter udvalgt til at skabe visioner for den fremtidige udvikling af forstæderne i Danmark og samtidig fokusere på bæredygtige løsninger på fremtidige udfordringer som klimaforandringer, øget biltrafik og flere ældre.

Projektkonkurrencen skal med udgangspunkt i en række temaer give bud på, hvordan man kan kombinere bæredygtig udvikling på kortere sigt med en større visionær udvikling af området 10-20 år frem i tiden.

Dommerkomiteen består af politikere og embedsmænd fra Aalborg Kommune, Realdania, fagdommere udpeget af Arkitektforeningen samt en repræsentant fra det rådgivende udvalg for 'Fremtidens Forstæder'.
Lektor Tom Nielsen fra Arkitektskolen i Århus og arkitekt Mats Olsson, Malmø, er allerede nu udvalgt som store fagkapaciteter i dommerkomiteen.

- Over de næste 10 år er der planlagt investeringer for mere end 10 mia. kr. i det østlige Aalborg, herunder udvidelsen af Aalborg Universitet, et nyt universitetshospital, 400 nye ungdomsboliger og ikke mindst ambitiøse planer om renovering af store almennyttige boligområder. Konkurrencen er i den henseende en fantastisk mulighed for at afdække potentialet i at tænke i synergi og sammenhængskraft imellem investeringerne - herunder nødvendigheden af at inddrage områdets aktører i en løbende proces. Det er mere nødvendigt end nogensinde at tænke proces, bæredygtighed og fysiske løsninger sammen. En proces, hvor kommunen i højere grad får rollen som facilitator, siger stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen.

Om Fremtidens forstæder
Realdanias kampagne 'Fremtidens Forstæder' skal skabe debat om og visioner for en fremtidig, bæredygtig byudvikling i forstæderne. Kampagnen bliver gennemført i 2011-2012 og omfatter seks kommunale arkitektkonkurrencer samt en række debataktiviteter og udstillinger. De seks arkitektkonkurrencer bliver afholdt af kommunerne Aalborg, Albertslund, Furesø, Glostrup, Guldborgsund, Vejle og Aalborg. Læs mere på www.forstaden.dk

Læs også mere om konkurrencen i Aalborg her.

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/aalborg-vil-vaere-problemknuser-for-landets-forstaeder