Aalborg giver den gas med elevpladser og at uddanne ufaglærte

De ekstra elevpladser skal finansieres af kommunens andel af trepartsmidlerne, der er aftalt mellem regeringen, KL og FTF/AC/LO.

AALBORG: Magistraten indstiller nu til Aalborg Byråd at bruge 12,5 mio. kr. til elevpladser, sosuassistenter og sundhedshjælpere, og at der anvendes 2,1 mio. kr. til opkvalificering af ufaglærte - finansieret af trepartsmidler.
 
Ifølge budgettet for 2019-2022 skal der oprettes 24 ekstra elevpladser til sosuassistenter, udover de cirka 100 der var i forvejen. Byrådet besluttede i budget 2020-2023, at der skal etableres yderligere elevpladser til 44 sosuassistenter og 26 sosuhjælpere.

De ekstra elevpladser skal finansieres inden for rammen på 17,5 mio. kr., som er Aalborg Kommunes andel af trepartsmidlerne, der er aftalt mellem regeringen, KL og FTF/AC/LO.  

De resterende 2,9 mio. kr. anvendes til voksenelever med 1,3 mio. kr. og til lederuddannelse på diplomniveau og tværgående HR-initiativer med 1,6 mio. kr.

Den demografiske udvikling betyder, at Aalborg Kommune får markant flere ældre og små børn de kommende år. Byrådet har derfor valgt at opprioritere uddannelse til pleje og omsorg. 

Der er stigende efterspørgsel efter elever, men de små årgange, de mange uddannelsesmuligheder og frafald på uddannelserne kræver en aktiv rekrutteringsindsats. Derfor har Aalborg Kommune igangsat en lang række initiativer - såsom kampagner, elevambassadører og synliggørelse af karriereveje.

ka


 

 

 


 
 

https://www.dknyt.dkartikel/aalborg-giver-den-gas-med-elevpladser-og-at-uddanne-ufaglaerte