DK Nyt
Aalborg går nye veje for unge kriminelle

Aalborg går nye veje for unge kriminelle

Projekt i Aalborg vil gøre op med den traditionelle tilgang til udsatte unge med en hurtig tværfaglig indsats for at få unge ud af kriminaliteten

AALBORG: Projekt i Aalborg Øst vil gøre op med den traditionelle tilgang til udsatte unge ved at skabe et tværsektorielt proaktivt bindeled mellem systemet og de unge.

- Projekt Aalborg Øst er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi. Projektet er affødt af en stigende kriminalitet og uro i bydelen. Projektet har fokus på risikogrupper og består af en grundig afdækning af, hvem der udgør risikogruppen, hurtig sagsbehandling og anvendelse af mentorordning for de unge. Herudover skal der tilbydes fritidsjob eller aktiviteter målrettet den enkelte unge. Målet er at hjælpe de unge ud af kriminaliteten og i gang med uddannelse eller job, forklarer Lene Sjøblom, der sidder med i styregruppen bag projekt Aalborg Øst, og som er teamleder i Specialenheden i Familie- og beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune.

Nomineret til pris
Det er ikke kun Aalborg, der kan se fordelene ved at sætte hurtigt og tværsektorielt ind over for marginaliserede unge. I København har embedsmændene i Justitsministeriet også fået nys om det succesfulde projekt i Aalborg. Sammen med tre andre projekter er projekt Aalborg Øst nomineret til Den Kriminalpræventive Pris, som bliver uddelt tirsdag den 27. marts på Den Kriminalpræventive Dag i Brøndby.

Projekt Aalborg Øst skal sikre, at de unge ikke er overladt til sig selv, men motiveres til at sætte nye mål for fremtiden.

Møder de unge i øjenhøjde
Projektet har eksisteret siden januar 2010 og er et tværsektorielt samarbejde mellem Politi, SSP, Skole- og Kulturforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen:

- For at nå de unge, der er ude i kriminalitet eller på vej, er det vigtigt, at vi møder dem i øjenhøjde. Projekt Aalborg Øst opsøger de unge på deres hjemmebaner og får hurtigst muligt en handleplan iværksat. Netop det gør Projekt Aalborg Øst unikt og til et foregangseksempel, siger Lene Sjøblom.

 

Fakta Ålborg Øst projekt

  • Metode: Skærpet indsats over for den stigende kriminalitet gennem et styrket tværsektorielt samarbejde.
  • Målsætning: At nedbringe antallet af børn og unge, der begår kriminalitet eller udviser anden uhensigtsmæssig adfærd. At handle hurtigt og effektivt på enkeltsager og akutte problemstillinger.
  • Strategi: Øget koordineret og forebyggende indsats, yderligere intensiveret og koordineret indsats på individniveau og øget tværorganisatorisk model for det fremtidige samarbejde, hvor der i særlig grad er tale om en optimering af eksisterende ressourcer på området.
  • Indsatsområde - Den hårde kerne: Det klarlægges, hvem de 10-15 personer er, og de relevante parter fastlægger og aftaler, hvem der har hovedansvaret for personerne. Styringen foregår ved hjælp af en central liste. De 10-15 personer mandsopdækkes indtil der sker en bedring i deres adfærd. Politiet og Anklagemyndigheden snarest muligt færdiggør de straffesager, som allerede forefindes. Kriminalforsorgen inddrages således de som idømmes fængsel indkaldes til afsoning indenfor 1 måned.
  • Handleplan: Mentorordning til de unge, der ikke har en 'foranstaltningsret', således at de unge får tilknyttet en ressourcestærk person m/k. De relevante parter drøfter de konkrete personer og udarbejder konkrete planer for det videre forløb, - herunder hvordan der handles i forhold til personerne i den kommende tid. At der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Familiegruppe/specialenhed, Fritidscenter og hver af de aktuelle skoler. At sagsbehandlingen foregår ved enkeltsagsbehandling i familiegruppen, Specialenheden i Øst, men valg af indsats kan drøftes med relevante parter.

srl

https://www.dknyt.dkartikel/aalborg-gaar-nye-veje-for-unge-kriminelle