DK Nyt
94 pct. af Hernings unge under uddannelse

94 pct. af Hernings unge under uddannelse

Landsdækkende Ungedatabase giver et aktuelt billede af de unges uddannelsesmæssige adfærd og viser, at UU-Hernings indsats virker
30. JAN 2012 12.21

HERNING: 94 pct. af Herning kommunes 15-17-årige er under uddannelse og yderligere 3 pct. er i gang med at forberede sig til uddannelseslivet via for eksempel produktionsskole eller udlandsophold.

Dermed ligger kommunen en smule over landsgennemsnittet ifølge opgørelsen fra den nye nationale persondatabase, Ungedatabasen, der sammenkobler data omkring uddannelses- og beskæftigelsesstatus for unge mellem 15 og 30 år.

På landsplan viser statistikken, at 93,4 pct. af alle 15-17-årige er i gang med en ordinær uddannelse, hvilket omfatter grundskole og ungdomsuddannelse.

- Det er vigtigt, at de unge vælger en vej i uddannelsessystemet, der kan blive rigtig for dem, så det kan skaffe dem fodfæste på et fremtidigt arbejdsmarked. Herning Kommune skal i fremtiden overleve og videreudvikle sig på borgere med kompetencer i alle dele af værdikæden, siger formand for børne- og familieudvalget, Joan Hansen (V).

Ungedatabasen danner grundlaget for statistikken om 15-17-åriges uddannelses- og beskæftigelsesstatus og udgør samtidig et vigtigt værktøj i forhold til kommunernes målrettede indsats for at opsøge og vejlede unge, som ikke er i beskæftigelse eller uddannelse.

- Siden indførelsen af pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for de 15-17-årige den 1. januar 2011 har vi i UU-Herning skærpet opfølgningen på denne gruppe. Det øgede fokus samt den landsdækkende database og vores tilstedeværelse i Jobcentret i hele åbningstiden gør, at vi har bedre muligheder for at rådgive dem, der har behov for hjælp, siger Inger Veng, leder af UU-Herning, der har ansvaret for vejledning om valg af uddannelse og erhvervs for unge op til 25 år.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/94-pct-af-hernings-unge-under-uddannelse